Khách hàng

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

1. Meey CRM có chức năng nhắc ngày sinh nhật của khách hàng không?

Tạm thời ở phiên bản hiện tại, Meey CRM chưa phát triển tính năng này.

2. Tôi có thể chat với khách hàng hoặc nhóm khách hàng trên Meey CRM không?

Meey CRM tạm thời chưa phát triển tính năng chat trong nhóm. Phiên bản hiện tại chỉ hỗ trợ chat cùng với CSKH Meey Land.

3. Làm cách nào để tạo nhóm môi giới?

  • Khi người dùng đăng ký tài khoản thành công thì có thể tạo nhóm hoặc hệ thống sẽ tự động tạo 1 nhóm mặc định để hoạt động.

  • Người dùng có thể thêm thủ công khách hàng, đồng bộ danh bạ hoặc nhập liệu thông tin khách hàng vào nhóm để dễ dàng quản lý.

👉Xem thêm hướng dẫn tại đây

4. Tôi muốn phân quyền chức năng cho từng thành viên trong nhóm, tôi cần làm gì?

  • Chỉ trưởng nhóm mới có thể phân quyền cho các thành viên khác .

  • Bạn cần vào "Cài đặt nhóm" > Chọn "Vai trò và phân quyền".

Xem thêm hướng dẫn phân quyền tại đây

5. Mỗi nhóm trên Meey CRM có giới hạn bao nhiêu thành viên?

Nhóm trên Meey CRM giới hạn số lượng thành viên tùy theo gói của trưởng nhóm. Xem thêm thông tin tại "Bảng giá dịch vụ"

6. Nhóm của tôi có thể Call cho nhau, Video Call hoặc Tổ chức họp trực tuyến không?

Tạm thời ở phiên bản hiện tại, Meey CRM chưa phát triển tính năng này.

7. Ứng dụng có tự động lưu khách hàng vào danh bạ khách hàng trên Meey CRM, khi số điện thoại mới được thêm vào danh bạ không?

Ở phiên bản hiện tại, Meey CRM không tự động cập nhật thông tin danh bạ của khách hàng mới. Người dùng cần chọn "thêm mới thành viên từ danh bạ" hoặc "cập nhật danh bạ khách hàng".

8. Khi tạo mới tài khoản Meey CRM, ứng dụng có tự động lưu danh bạ trong điện thoại vào Meey CRM không?

Không. Người dùng cần thao tác "thêm mới khách hàng từ danh bạ" & chọn "đồng bộ danh bạ".

9. Khi có thành viên trong nhóm gửi tin nhắn mới, hệ thống Meey CRM có gửi thông báo không?

Tạm thời ở phiên bản hiện tại, Meey CRM chưa phát triển tính năng này.

Last updated