Gắn/gỡ/duyệt nhóm trong tổ chức

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

1. Gắn nhóm vào tổ chức

Bạn có thể thực hiện gắn tổ chức cho nhóm của bạn ngay khi khởi tạo nhóm, hoặc thực hiện gắn tổ chức sau khi nhóm đã được khởi tạo.

1.1 Gắn tổ chức sau khi khởi tạo nhóm:

Trường hợp này, để gắn nhóm vào tổ chức, bạn cần làm theo các bước như sau:

Bước 1: Chọn và truy cập vào nhóm bạn muốn gắn tổ chức.

  • Bước 2: Tại màn hình chính của nhóm đã chọn, nhấn vào biểu tượng cài đặt ở góc trên phía bên phải màn hình.

  • Bước 3: Tại màn hình Cài đặt thông tin nhóm, nhấn vào nút "Sửa" ở góc trên phía bên phải màn hình.

  • Bước 4: Tại màn hình Sửa nhóm làm việc, mục "Thuộc tổ chức", gõ tên tổ chức bạn cần tìm vào thanh công cụ tìm kiếm => Chọn tổ chức của bạn.

Bước 1: Nhấn vào nút "+" ở phía bên phải trường "Thuộc tổ chức".

Bước 2: Tại màn hình "Thêm mới tổ chức", điền các trường thông tin và nhấn nút "Lưu" tại góc trên phía bên phải màn hình để hoàn thành.

Bước 3: Màn hình thông báo "Tạo mới tổ chức thành công".

1.2 Gắn tổ chức ngay khi khởi tạo mới nhóm của bạn:

Ngay tại bước đầu tiên khi khởi tạo mới nhóm, tại trường thông tin "Thuộc tổ chức", bạn có thể tìm kiếm tổ chức và gắn nhóm vào tổ chức, hoặc tạo mới tổ chức rồi gắn với nhóm của bạn.

2. Duyệt nhóm tham gia tổ chức

2.1 Hủy yêu cầu tham gia: Trưởng nhóm sau khi xin tham gia một tổ chức nào đó, có thể hủy yêu cầu xin tham gia trước khi người đại diện của tổ chức xác nhận lời mời.

2.2 Duyệt tham gia tổ chức: Người quản lý tổ chức (mặc định là người khởi tạo tổ chức) cần phải xác nhận phê duyệt yêu cầu tham gia nhóm. Người quản lý tổ chức có thể chấp thuận đồng ý hoặc hủy yêu cầu tham gia tổ chức của nhóm.

3. Gỡ nhóm khỏi tổ chức

Để gỡ nhóm khỏi tổ chức, bạn cần làm theo các bước như sau:

  • Bước 1: Tại màn hình Mở rộng, nhấn vào Quản lý tổ chức.

  • Bước 2: Tại màn hình Quản lý tổ chức, chọn tổ chức có nhóm mà bạn muốn gỡ.

  • Bước 3: Tại màn hình Thông tin chi tiết của tổ chức đã chọn tại Bước 2, nhấn vào phần Nhóm thuộc tổ chức nằm gần cuối màn hình.

  • Bước 4: Tại màn hình Nhóm thuộc tổ chức, chọn nhóm bạn muốn gỡ khỏi tổ chức. Trượt màn hình theo hướng từ phải sang trái theo chiều mũi tên như ảnh bên dưới.

  • Bước 5: Màn hình hiện lên pop-up như ảnh để bạn xác nhận. Nhấn nút "Đồng ý".

  • Bước 6: Màn hình hiện thông báo Gỡ nhóm khỏi tổ chức thành công, thao tác của bạn đã hoàn thành.

Last updated