Links

Gắn/gỡ/duyệt nhóm trong tổ chức

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

1. Gắn nhóm vào tổ chức

Bạn có thể thực hiện gắn tổ chức cho nhóm của bạn ngay khi khởi tạo nhóm, hoặc thực hiện gắn tổ chức sau khi nhóm đã được khởi tạo.

1.1 Gắn tổ chức sau khi khởi tạo nhóm:

  • Lưu ý: Nhóm được chọn phải thuộc nhóm cá nhân, chưa thuộc tổ chức nào
Trường hợp này, để gắn nhóm vào tổ chức, bạn cần làm theo các bước như sau:
Bước 1: Chọn và truy cập vào nhóm bạn muốn gắn tổ chức.
Màn hình chính
  • Bước 2: Tại màn hình chính của nhóm đã chọn, nhấn vào biểu tượng cài đặt ở góc trên phía bên phải màn hình.
Màn hình nhóm
  • Bước 3: Tại màn hình Cài đặt thông tin nhóm, nhấn vào nút "Sửa" ở góc trên phía bên phải màn hình.
Màn hình Cài đặt thông tin nhóm
  • Bước 4: Tại màn hình Sửa nhóm làm việc, mục "Thuộc tổ chức", gõ tên tổ chức bạn cần tìm vào thanh công cụ tìm kiếm => Chọn tổ chức của bạn.
Tìm kiếm tổ chức của bạn trong danh sách tổ chức có sẵn
👩🏭
Lưu ý: Trường hợp tổ chức không có sẵn, bạn có thể tạo mới tổ chức bằng cách:
Bước 1: Nhấn vào nút "+" ở phía bên phải trường "Thuộc tổ chức".
Màn hình Sửa nhóm làm việc
Bước 2: Tại màn hình "Thêm mới tổ chức", điền các trường thông tin và nhấn nút "Lưu" tại góc trên phía bên phải màn hình để hoàn thành.
Màn hình Thêm mới tổ chức
Bước 3: Màn hình thông báo "Tạo mới tổ chức thành công".
Màn hình thông báo thao tác thành công

1.2 Gắn tổ chức ngay khi khởi tạo mới nhóm của bạn:

Ngay tại bước đầu tiên khi khởi tạo mới nhóm, tại trường thông tin "Thuộc tổ chức", bạn có thể tìm kiếm tổ chức và gắn nhóm vào tổ chức, hoặc tạo mới tổ chức rồi gắn với nhóm của bạn.
Màn hình thêm mới nhóm làm việc

2. Duyệt nhóm tham gia tổ chức

2.1 Hủy yêu cầu tham gia: Trưởng nhóm sau khi xin tham gia một tổ chức nào đó, có thể hủy yêu cầu xin tham gia trước khi người đại diện của tổ chức xác nhận lời mời.
Màn hình yêu cầu tham gia tổ chức

2.2 Duyệt tham gia tổ chức: Người quản lý tổ chức (mặc định là người khởi tạo tổ chức) cần phải xác nhận phê duyệt yêu cầu tham gia nhóm. Người quản lý tổ chức có thể chấp thuận đồng ý hoặc hủy yêu cầu tham gia tổ chức của nhóm.

Màn hình thông báo "đồng ý" hoặc "từ chối" đề xuất

3. Gỡ nhóm khỏi tổ chức

Để gỡ nhóm khỏi tổ chức, bạn cần làm theo các bước như sau:
  • Bước 1: Tại màn hình Mở rộng, nhấn vào Quản lý tổ chức.
Màn hình Mở rộng
  • Bước 2: Tại màn hình Quản lý tổ chức, chọn tổ chức có nhóm mà bạn muốn gỡ.
Màn hình Quản lý tổ chức
  • Bước 3: Tại màn hình Thông tin chi tiết của tổ chức đã chọn tại Bước 2, nhấn vào phần Nhóm thuộc tổ chức nằm gần cuối màn hình.
Màn hình Thông tin chi tiết
  • Bước 4: Tại màn hình Nhóm thuộc tổ chức, chọn nhóm bạn muốn gỡ khỏi tổ chức. Trượt màn hình theo hướng từ phải sang trái theo chiều mũi tên như ảnh bên dưới.
Màn hình nhóm thuộc tổ chức
  • Bước 5: Màn hình hiện lên pop-up như ảnh để bạn xác nhận. Nhấn nút "Đồng ý".
Màn hình pop-up
  • Bước 6: Màn hình hiện thông báo Gỡ nhóm khỏi tổ chức thành công, thao tác của bạn đã hoàn thành.
Màn hình thông báo Gỡ nhóm khỏi tổ chức thành công