Links

Thiết lập lại danh mục khách hàng

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng
💁
Chỉ có trưởng nhóm mới có quyền thiết lập lại các danh mục trong quản lý khách hàng như :
  • Thiết lập lại danh mục "nhóm khách hàng".
  • Thiết lập lại danh mục "nguồn khách hàng".
  • Thiết lập lại danh mục "trạng thái khách hàng".
👉
Bước 1: Tại màn hình trang chủ của nhóm, truy cập vào mục "Cài đặt nhóm", nhấn vào biểu tượng nút cài đặt hình bánh xe nằm tại góc trên cùng bên phải màn hình.
Màn hình trang chủ của nhóm
👉
Bước 2: Chọn "Thiết lập thông tin".
Màn hình cài đặt thông tin nhóm
👉
Bước 3: Nhấp vào nút "Khách hàng".
Màn hình thiết lập thông tin
👉
Bước 4: Chọn nội dung cần thiết lập lại danh mục như "Nhóm khách hàng"; "Nguồn khách hàng", "Trạng thái ".
Màn hình khách hàng
👉
Bước 5: Thêm mới danh mục hoặc sửa/xóa danh mục:
  • Nhập tên vào ô thêm mới , chọn nút "Thêm" để thêm mới.
  • Kéo chuột từ phải sang trái, và chọn biểu tượng "thùng rác" để xóa, chọn biểu tượng "cây bút" để sửa.
Màn hình nguồn khách hàng