Thiết lập lại danh mục khách hàng

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

💁 Chỉ có trưởng nhóm mới có quyền thiết lập lại các danh mục trong quản lý khách hàng như :

👉 Bước 1: Tại màn hình trang chủ của nhóm, truy cập vào mục "Cài đặt nhóm", nhấn vào biểu tượng nút cài đặt hình bánh xe nằm tại góc trên cùng bên phải màn hình.

👉 Bước 2: Chọn "Thiết lập thông tin".

👉 Bước 3: Nhấp vào nút "Khách hàng".

👉 Bước 4: Chọn nội dung cần thiết lập lại danh mục như "Nhóm khách hàng"; "Nguồn khách hàng", "Trạng thái ".

👉 Bước 5: Thêm mới danh mục hoặc sửa/xóa danh mục:

Last updated