Tài khoản

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

1. Tài khoản Meey ID có được sử dụng chung cho Meey CRM?

Có. Meey CRM có cho phép người dùng sử dụng tài khoản Meey ID để đăng nhập.

2. Làm thế nào để tải App Meey CRM?

Người dùng vào cửa hàng trên App Store hoặc CH Play gõ từ khoá "Meey CRM" để tải App. Hoặc truy cập landing page của Meey CRM để tải. Xem thêm hướng dẫn tại đây

3. Cách đăng ký tài khoản Meey CRM?

Khi người dùng đăng ký tài khoản trên Meey CRM sẽ mặc định là tài khoản Meey ID. Xem hướng dẫn đăng ký tài khoản tại đây.

4. Tôi bị quên mật khẩu dùng Meey CRM ?

Tại màn hình đăng nhập, người dùng chọn "Quên mật khẩu" để tạo mật khẩu mới thông qua SĐT dùng đăng ký tài khoản. Xem hướng dẫn lấy lại mật khẩu tại đây

5. Tôi đăng nhập nhưng hệ thống Meey CRM báo lỗi?

6. Một tài khoản có thể được đăng nhập cùng lúc trên bao nhiêu thiết bị?

Một tài khoản sẽ được đăng nhập không giới hạn trên các thiết bị.

7. Làm thế nào để nhận biết trong danh sách danh bạ hiện tại của tôi, có những ai sử dụng Meey CRM?

Khi đồng bộ danh bạ Meey CRM và danh bạ điện thoại => Các thành viên đã có tài khoản trên Meey CRM sẽ hiển thị.

8. Tôi có thể thêm mới thành viên trong app Meey CRM - khi thành viên đó chưa đăng ký Meey ID?

Không thể thêm mới thành viên khi thành viên đó chưa đăng ký Meey ID. Để tìm kiếm và thêm mới được thành viên, thành viên đó cần phải đăng ký Meey ID rồi.

Last updated