Links

Hướng dẫn thay đổi thông tin cá nhân

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng
Để thay đổi thông tin cá nhân, bạn có thể làm theo 2 CÁCH:

👉
Cách 1: Truy cập từ tab Mở rộng

  • Bước 1: Tại mục Mở rộng, truy cập "Cài đặt tài khoản".
Màn hình mở rộng
  • Bước 2: Tại mục Tài khoản, truy cập "Thông tin cá nhân".
Màn hình Tài khoản
  • Bước 3: Tại mục Thông tin cá nhân, điền các thông tin bạn cần chỉnh sửa, sau đó nhấn nút "Lưu" ở góc trên phía bên phải màn hình để hoàn thành.
Màn hình chỉnh sửa thông tin cá nhân
  • Bước 4: Khi các thông tin được chỉnh sửa và lưu, màn hình hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin thành công".
Màn hình cập nhật thông tin thành công

👉
Cách 2: Truy cập từ màn hình chính.

  • Bước 1: Truy cập phần ảnh tài khoản trên màn hình chính.
Màn hình chính
  • Bước 2: Truy cập "Thông tin cá nhân" tại mục Tài khoản.
Màn hình Tài khoản
  • Từ màn hình Tài khoản, bạn cần làm theo các bước tiếp theo tương tự từ bước 2 của cách 1 để thay đổi tài khoản thành công.