Links
Comment on page

Quản lý đội nhóm môi giới

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng
Hỗ trợ tổ chức, sắp xếp và chia thành viên thành từng nhóm một cách khoa học nhất. Dễ dàng chia sẻ thông tin cho các thành viên và yên tâm bảo mật dữ liệu với tính năng phân quyền nhiều lớp.

1. Nhóm làm việc là gì?

👉
Các môi giới sẽ hoạt động và khai thác thông tin, dữ liệu trên Meey CRM dưới dạng hệ thống các nhóm làm việc.
  • Nhóm làm việc hay nhóm quản lý môi giới là nhóm do Người dùng tự tạo hoặc được thêm vào để cùng làm việc. Mỗi nhóm có thể có một hoặc nhiều thành viên và có hệ thống phân quyền chuyên biệt cho mỗi thành viên.
  • Nhóm có thể thuộc hoặc không thuộc bất kỳ một tổ chức nào. Tổ chức là một công ty, một tổ chức hay một bộ phận, là cách để Người dùng quản lý, theo dõi, chia sẻ và cộng tác làm việc dễ dàng hơn.
  • Các nhóm không thuộc tổ chức được xếp vào mục "Nhóm cá nhân".
  • Các nhóm thuộc tổ chức nào sẽ được xếp vào danh mục của tổ chức đó.
👉
Việc tạo nhóm làm việc giúp Người dùng dễ dàng quản lý, chia sẻ thông tin, nhu cầu, quỹ hàng, khách hàng một cách bảo mật, thuận tiện và nhanh chóng nhất.
💁
Các nhóm được tương tác gần nhất sẽ được hiển thị nổi bật phía trên cùng của màn hình Home.
Nhóm cá nhân và nhóm thuộc tổ chức

2. Khởi tạo nhóm lần đầu tiên

  • Khi người dùng đăng nhập lần đầu tiên, hệ thống sẽ gợi ý tạo nhóm mới => Chọn "Tạo nhóm làm việc" hoặc "Bỏ qua".
  • Trường hợp người dùng bỏ qua việc tạo nhóm mới thì hệ thống tự động sinh nhóm mặc định có tên là “Nhóm mặc định”.
  • Chuyển mục 2 - Tạo nhóm làm việc để xem thêm hướng dẫn cho các bước tiếp theo.
Khởi tạo nhóm làm việc

3. Video hướng dẫn quản lý nhóm

Video hướng dẫn quản lý nhóm môi giới Bất động sản