Quỹ hàng

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

1. Làm thế nào để xem danh sách quỹ hàng của tôi?

Tại màn hình trang chủ của nhóm:

  • Truy cập vào "Quỹ hàng" để xem danh sách quỹ hàng của cả nhóm (người dùng chỉ xem được thông tin bất động sản của thành viên khác khi được phân quyền cho phép).

  • Để tìm kiếm bất động sản, người dùng có thể tìm kiếm theo từ khóa địa chỉ, thông tin bất động sản trên thanh công cụ tìm kiếm, hoặc vào phễu "Lọc" để lọc bất động sản theo "Trạng thái", "Loại bất động sản", "Diện tích".

Xem thêm tìm kiếm quỹ hàng tại đây.

2. Làm thế nào để chỉnh sửa thông tin mặt hàng đã lưu?

Truy cập vào danh mục "Quỹ hàng", tìm kiếm và chọn bất động sản cần chỉnh sửa, nhấp vào bất động sản, hệ thống sẽ chuyển sang màn hình thông tin chi tiết của bất động sản, người dùng tiếp tục làm theo các bước sau:

  • Nhấp vào biểu tượng ba chấm dọc nằm tại góc trên cùng bên phải màn hình.

  • Nếu người dùng có quyền sửa thông tin thì sẽ hiển thị nút "Chỉnh sửa".

  • Nhấp vào nút "Chỉnh sửa" và tiến hành sửa thông tin.

  • Lưu thông tin sau khi hoàn tất.

Xem thêm hướng dẫn chi tiết tại "Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin quỹ hàng"

3. Khi hàng của tôi đã được bán, tôi cần làm gì để cập nhật tình trạng hàng?

Khi hàng đã bán (nhu cầu bán kết thúc) thì hệ thống sẽ tự động cập nhật trạng thái cho Quỹ hàng đã bán đó, trạng thái hàng đã bán được thể hiện là "Đóng".

4. Các thành viên trong cùng 1 nhóm có được phép xem toàn bộ các mặt hàng/thông tin đã được gửi vào nhóm không?

Tuỳ thuộc vai trò của thành viên trong nhóm đó là gì và dữ liệu của các thành viên khác có cho phép thành viên đó xem hay không.

5. Phần mềm CRM có được liên kết với website meeyland.com và bài viết tôi đăng trên meeyland.com có được tự động lưu trữ vào Quỹ hàng trên phần mềm Meey CRM? Làm thế nào để theo dõi danh mục bài viết trên Meey CRM?

  • Với các phiên bản tiếp theo, Meey CRM sẽ liên kết với meeyland.com thông qua tính năng đăng tin ngược lên meeyland.com và so khớp dữ liệu nhu cầu của User trên Meey CRM với meeyland.com (kể cả với các website khác). Đồng thời tin đăng trên Meey Land sẽ tự động được thêm vào quỹ hàng của Meey CRM.

  • Với phiên bản hiện tại, chúng tôi chưa phát triển tính năng theo dõi danh mục bài viết.

Last updated