Quản lý công việc

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

Giúp nhà môi giới chủ động quản lý được tất cả các đầu việc cá nhân nhờ tính năng tạo và quản lý các lịch hẹn với mỗi khách hàng hay các đầu việc cần làm kèm deadline và trạng thái, tự động nhắc hẹn.

Hướng dẫn quản lý công việc trên Meey CRM

pageQuản lý đầu việcpageQuản lý lịch hẹnpageQuản lý ghi chú

Last updated