Hướng dẫn đề xuất nhu cầu

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

1. Hướng dẫn đề xuất nhu cầu

Để thực hiện đề xuất nhu cầu, cần làm theo các bước sau đây:

👉 Bước 1: Sau khi thêm mới nhu cầu, quay lại màn hình quản lý các nhu cầu, tìm kiếm nhu cầu của bạn vừa tạo và chọn "Đề xuất".

👉 Bước 2: Tại màn hình đề xuất, chọn mức độ phù hợp (từ 10% tới 100%) với nhu cầu của bạn, như hình bên dưới.

👉 Bước 3: Hệ thống tự động đề xuất ra các nhu cầu phù hợp nhất với bạn, trong đó, mức độ phù hợp nhất sẽ hiển thị trên cùng, và giảm dần tỷ lệ phù hợp từ trên xuống dưới.

👉 Bước 4: Lựa chọn nhu cầu phù hợp với mong muốn của bạn, nhấp vào để xem thông tin chi tiết về nhu cầu được đề xuất. Bạn có thể lấy thông tin của người phụ trách nhu cầu đó và liên hệ qua Email/Gọi điện/Nhắn tin. Tuy nhiên, chỉ khi người phụ trách công khai và cập nhật các thông tin trên, bạn mới có thể xem được thông tin cá nhân của người phụ trách.

2. Video hướng dẫn đề xuất nhu cầu:

Last updated