Hướng dẫn đề xuất nhu cầu
Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

1. Hướng dẫn đề xuất nhu cầu

 • Sau khi tiến hành "Đề xuất", hệ thống sẽ gợi ý ra các nhu cầu phù hợp với bạn trong "Nội bộ nhóm" và từ "Các nguồn khác". Dữ liệu đề xuất được lấy từ các nhóm khác, không phải nhóm của bạn, giúp mở rộng các đề xuất phù hợp với nhu cầu của khách hàng/môi giới.
 • Là kênh hỗ trợ nhà môi giới tìm kiếm thông tin về nguồn hàng hoặc khách hàng tiềm năng.

Để thực hiện đề xuất nhu cầu, cần làm theo các bước sau đây:

👉
Bước 1: Sau khi thêm mới nhu cầu, quay lại màn hình quản lý các nhu cầu, tìm kiếm nhu cầu của bạn vừa tạo và chọn "Đề xuất".
Chọn đề xuất
👉
Bước 2: Tại màn hình đề xuất, chọn mức độ phù hợp (từ 10% tới 100%) với nhu cầu của bạn, như hình bên dưới.
Chọn mức độ phù hợp (từ 10% tới 100%)
👉
Bước 3: Hệ thống tự động đề xuất ra các nhu cầu phù hợp nhất với bạn, trong đó, mức độ phù hợp nhất sẽ hiển thị trên cùng, và giảm dần tỷ lệ phù hợp từ trên xuống dưới.
 • Các đề xuất "Nội bộ nhóm": hệ thống sẽ gợi ý, so khớp nhu cầu của bạn với các nhu cầu của các thành viên khác trong nhóm, theo tỷ lệ phù hợp từ 10% tới 100%.
 • Các đề xuất từ "Các nguồn khác": hệ thống sẽ tìm kiếm và gợi ý, so khớp nhu cầu của bạn với các nhu cầu của các thành viên không thuộc nhóm của bạn, dữ liệu so khớp ngoài nhóm này được đến từ các nhóm khác trên phần mềm Meey CRM, ngay cả khi bạn không tham gia các nhóm đó.
 • LƯU Ý:
 • Nếu nhu cầu của bạn là "Bán"
  👉
  hệ thống sẽ đề xuất ra các nhu cầu "Mua" khớp với bất động sản bạn đang bán.
 • Ngược lại, nhu cầu của bạn là "Mua"
  👉
  hệ thống sẽ đề xuất khớp với các nhu cầu "Bán" đang được tạo trong nhóm của bạn và từ các nguồn khác (từ các nhóm khác trên Meey CRM, mà bạn có thể hoặc không tham gia nhóm đó).
 • Tương tự, nhu cầu "Thuê" sẽ được khớp với "Cho thuê", nhu cầu "Sang nhượng" sẽ được khớp với "Mua sang nhượng" và ngược lại.
Đề xuất nhu cầu trong nội bộ nhóm và ngoài nhóm
👉
Bước 4: Lựa chọn nhu cầu phù hợp với mong muốn của bạn, nhấp vào để xem thông tin chi tiết về nhu cầu được đề xuất. Bạn có thể lấy thông tin của người phụ trách nhu cầu đó và liên hệ qua Email/Gọi điện/Nhắn tin. Tuy nhiên, chỉ khi người phụ trách công khai và cập nhật các thông tin trên, bạn mới có thể xem được thông tin cá nhân của người phụ trách.
Lấy thông tin và liên hệ ngay với người phụ trách nhu cầu được đề xuất

2. Video hướng dẫn đề xuất nhu cầu:

Last modified 1mo ago