Quản lý ghi chú

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

Để thêm mới/sửa/xóa ghi chú, bạn cần làm theo các bước dưới đây:

👉 Bước 1: Tại màn hình trang chủ nhóm, chọn tab "Công việc" => Tiếp tục chọn tab "Ghi chú". Nhấp vào dấu "+" tại chân màn hình để thêm mới "Ghi chú".

👉 Bước 2: Trong màn hình "thêm mới ghi chú", nhập nội dung và ảnh cần lưu lại.

👉 Bước 3: Lưu thông tin. Nội dung ghi chú sẽ được hiển thị tại màn hình Ghi chú - Mục "Công việc".

💁 Nhấp vào ghi chú của bạn quản lý (bạn chỉ có thể sửa ghi chú do chính bạn tạo hoặc các ghi chú bạn được giao phụ trách & được phân quyền chỉnh sửa), màn hình chi tiết ghi chú hiện ra, chọn nút "Sửa" nằm tại góc trên cùng bên phải màn hình.

💁 Để xóa các ghi chú, nhấp vào ghi chú của bạn và kéo từ phải sang trái, khi thấy biểu tượng thùng rác (như hình) hiện ra thì nhấp vào để xóa.

Last updated