Links
Comment on page

Thông tin về Meey CRM

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng
Ứng dụng hỗ trợ quản lý nguồn hàng, khách hàng, tìm kiếm cơ hội bán hàng tiềm năng, dành riêng cho môi giới bất động sản.

👩🏭
Meey CRM - phiên bản 01 được ra mắt vào ngày 15/05/2021 với mục tiêu hỗ trợ người dùng trong

▷ Tối ưu thời gian và tiết kiệm chi phí.
▷ Tận dụng tối đa các thông tin và nguồn lực sẵn có.
▷ Góp phần tăng tỷ lệ chốt đơn và tăng thu nhập.
👉
Với các tính năng cơ bản có tại phiên bản 01 như:
QUẢN LÝ ĐỘI NHÓM: Hỗ trợ tối tổ chức, sắp xếp và chia thành viên thành từng nhóm một cách khoa học nhất. Dễ dàng chia sẻ thông tin cho các thành viên trong nhóm và yên tâm bảo mật dữ liệu với tính năng phân quyền nhiều lớp theo cấp bậc.
QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG: Meey CRM giúp nhà môi giới dễ dàng quản lý thông tin khách hàng tập trung từ các nguồn, chăm sóc khách hàng và lưu trữ lịch sử tương tác (qua các kênh gọi điện, gặp mặt, email...).
QUẢN LÝ QUỸ HÀNG: Kiểm soát và theo dõi mọi tương tác, trạng thái các quỹ hàng của môi giới, dễ dàng tìm kiếm, phân loại và lọc quỹ hàng theo các tiêu chí phù hợp.
QUẢN LÝ CÔNG VIỆC: Giúp nhà môi giới chủ động quản lý được tất cả các đầu việc cá nhân nhờ tính năng tạo và quản lý các lịch hẹn với mỗi khách hàng hay các đầu việc cần làm kèm thời hạn và trạng thái, tự động nhắc nhở lịch hẹn/đầu việc quá hạn.
QUẢN LÝ NHU CẦU: Theo dõi các nhu cầu của khách hàng. Tự động so khớp nguồn hàng đang có với nhu cầu của khách hàng để rút ngắn thời gian lọc tay và liên hệ được với khách hàng nhanh nhất có thể.
BÁO CÁO THỐNG KÊ: Cung cấp biểu đồ báo cáo thông kê danh mục trạng thái khách hàng, quỹ hàng, công việc của cả nhóm, hỗ trợ trưởng nhóm thuận tiện theo dõi tình trạng nguồn hàng và công việc của nhóm.
👩🏭
Meey CRM giống như một trợ lý ảo dành cho nhà môi giới bất động sản, giúp nhà môi giới có thể:
▷ Tăng khả năng tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
▷ Kiểm soát tình trạng quỹ hàng.
▷ Rút ngắn thời gian giao dịch bất động sản.
▷ Kết nối nhà môi giới để trao đổi nguồn hàng, mở rộng kênh tìm kiếm nguồn hàng.