Hướng dẫn tải ứng dụng Meey CRM

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

2. Quét mã QR Code để tải ứng dụng:

3. Mở kho ứng dụng Google Play/App Store để tải ứng dụng:

Bước 3: Lựa chọn “Cài đặt” để tải Ứng dụng.

4. Video hướng dẫn tải App Meey CRM

Last updated