Nhu cầu

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

1. Tôi có thể tìm kiếm nhu cầu thế nào?

  • Tại màn hình chính của nhóm -> Truy cập vào "Nhu cầu", nhập vào thanh tìm kiếm hoặc phễu lọc để tìm nhu cầu phù hợp.

  • Hiện tại danh sách các nhu cầu được chia làm 6 nhóm gồm "bán", "mua", "cho thuê", "thuê", "sang nhượng", "mua sang nhượng"

2. Những ai có thể nhìn thấy nhu cầu của tôi?

  • Chỉ có Trưởng nhóm/người phụ trách/người được bạn phân quyền mới có thể xem các nhu cầu của bạn. Bạn hoàn toàn có thể cho phép tất cả thành viên trong nhóm đều xem được nhu cầu hoặc không.

  • Tại bước "Thêm mới nhu cầu", thực hiện phân quyền sau bước nhập mô tả thông tin về nhu cầu.

Xem thêm hướng dẫn tại đây.

3. Làm thế nào để so khớp nhu cầu?

  • Trước khi so khớp nhu cầu, bạn cần tạo nhu cầu của bạn.

  • Sau khi bạn tạo nhu cầu, nhấp vào đề xuất tại nhu cầu của bạn, hệ thống sẽ đưa ra gợi ý các nhu cầu phù hợp với nhu cầu của bạn. VD: nhu cầu của bạn là bán thì sẽ khớp với các nhu cầu mua có nội dung phù hợp trong nhóm.

Xem thêm hướng dẫn tại đây

Last updated