Chỉnh sửa quỹ hàng BĐS

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

Hướng dẫn chỉnh sửa quỹ hàng

👉 Chỉ có Trưởng nhóm/người thêm mới bất động sản/người được phân quyền mới có quyền chỉnh sửa Bất động sản trong quỹ hàng.

  • Bước 1: Để chỉnh sửa thông tin bất động sản, tại màn hình "Quỹ hàng", nhấp vào bất động sản cần chỉnh sửa.

  • Bước 2: Tại màn hình chi tiết bất động sản, nhấp vào dấu "..." (hình dọc) ở góc trên cùng bên phải màn hình, chọn "Chỉnh sửa", "Xóa" hoặc "Nhân bản" (như ảnh dưới).

  • Bước 3: Tiến hành chỉnh sửa và lưu thông tin để hoàn thành thao tác.

👉 Để Cảnh báo, nhấp vào biểu tượng "tam giác" góc trên cùng bên phải màn hình (như ảnh bên dưới).

Last updated