Links

Chỉnh sửa quỹ hàng BĐS

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

Hướng dẫn chỉnh sửa quỹ hàng

👉
Chỉ có Trưởng nhóm/người thêm mới bất động sản/người được phân quyền mới có quyền chỉnh sửa Bất động sản trong quỹ hàng.
  • Bước 1: Để chỉnh sửa thông tin bất động sản, tại màn hình "Quỹ hàng", nhấp vào bất động sản cần chỉnh sửa.
  • Bước 2: Tại màn hình chi tiết bất động sản, nhấp vào dấu "..." (hình dọc) ở góc trên cùng bên phải màn hình, chọn "Chỉnh sửa", "Xóa" hoặc "Nhân bản" (như ảnh dưới).
  • Bước 3: Tiến hành chỉnh sửa và lưu thông tin để hoàn thành thao tác.
Màn hình chỉnh sửa thông tin
👉
Để Cảnh báo, nhấp vào biểu tượng "tam giác" góc trên cùng bên phải màn hình (như ảnh bên dưới).
Cảnh báo thông tin