Quản lý và so khớp nhu cầu

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

Theo dõi các nhu cầu của khách hàng. Tự động so khớp nguồn hàng đang có với nhu cầu của khách hàng để rút ngắn thời gian lọc tay và liên hệ được với khách hàng nhanh nhất có thể.

pageThêm mới nhu cầupageCài đặt thêm nhu cầu tự độngpageĐề xuất so khớp nhu cầu là gì?pageHướng dẫn đề xuất nhu cầupageChỉnh sửa/xóa và quyền xem nhu cầu

Last updated