Phân quyền cho thành viên

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

Để phân quyền cho các thành viên, bạn có thể làm theo các bước sau đây:

  • Trưởng nhóm có thể thực hiện phân quyền cho thành viên ngay từ khi thêm mới thành viên vào nhóm.

  • Hoặc thực hiện phân quyền lại bằng cách nhấp vào mục cài đặt nhóm (nằm phía trên cùng bên phải màn hình).

  • Lưu ý: Chỉ có trưởng nhóm mới được chỉnh sửa quyền hạn của mỗi vai trò trong nhóm.

Last updated