Đề xuất so khớp nhu cầu Meey CRM

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

Đề xuất so khớp nhu cầu là gì ?

Hỗ trợ nhà môi giới bất động sản lựa chọn khách hàng tiềm năng và tìm kiếm nguồn hàng phù hợp.

👉 So khớp nhu cầu là việc môi giới sẽ tạo nhu cầu của chính họ hoặc tạo hộ khách hàng (mua/bán/cho thuê/thuê/sang nhượng) và chọn đề xuất => Hệ thống đưa ra gợi ý các nhu cầu khác phù hợp với nhu cầu của bạn。Trong đó, nhu cầu "Bán" sẽ được đề xuất khớp với nhu cầu "Mua"; nhu cầu "Cho thuê" sẽ được đề xuất khớp với nhu cầu "Thuê".

💁‍♀️ Khi tìm đề xuất nhu cầu phù hợp, cần lưu ý những điều sau:

Khi người dùng thực hiện chọn đề xuất so khớp nhu cầu (nhu cầu A) và hệ thống gợi ý ra các nhu cầu khác phù hợp (nhu cầu B), thì các thông tin chi tiết về bất động sản trong nhu cầu B - như thông tin khách hàng, nguồn tin, hoa hồng...sẽ được ẩn đi, và chỉ hiển thị những thông số cơ bản khớp với nhu cầu A như loại bất động sản, diện tích, giá bán, đường rộng, số tầng...

👉 Tại màn hình chi tiết của các nhu cầu phù hợp với bạn, do hệ thống "ĐỀ XUẤT RA", sẽ ẩn đi các trường thông tin sau

 1. Nhu cầu Hot/Gấp

 2. Khách có nhu cầu mua/thuê/mua sang nhượng

 3. Hoa hồng

 4. Nguồn tin

 1. Hot/gấp, đầu tư được

 2. BĐS bán/cho thuê/sang nhượng

 3. Lý do bạn

 4. Khách có nhu cầu bán/cho thuê/ sang nhượng

 5. Hoa hồng

 6. Tiền hoa hồng

 7. Thời gian bàn giao

 8. Nguồn tin

Last updated