Links

Quản lý đầu việc

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

1. Các trạng thái trong "Quản lý đầu việc"

💁
Khi bạn tạo mới đầu việc, bạn có thể lựa chọn 1 trong 3 trạng thái "Chưa xử lý"; "Đang xử lý" hoặc "Hoàn thành" và thiết lập thời gian cho đầu việc, nhắc hẹn.
  • Quá hạn: Hệ thống sẽ chuyển trạng thái "Quá hạn" khi bạn chưa kịp xử lý công việc, nhưng đã quá giờ yêu cầu thực hiện (giờ thực hiện do bạn thiết lập khi tạo mới đầu việc).
  • Chưa xử lý: Những công việc bạn cho vào danh mục đầu việc nhưng chưa làm.
  • Đang xử lý: Những công việc cho vào mục đầu việc nhưng đang tiến hành xử lý.
  • Hoàn Thành: Các công việc đã hoàn thành. Công việc hoàn thành có thể được lựa chọn ngay khi tạo mới đầu việc (bạn đã hoàn thành nhưng vẫn tạo đầu việc để lưu thông tin về sau), hoặc do bạn chuyển trạng thái hoàn thành từ các trạng thái "Quá hạn"; "Chưa xử lý", "Đang xử lý".
Màn hình Quản lý công việc

2. Hướng dẫn thêm mới đầu việc

👉
Bước 1: Tại màn hình trang chủ nhóm, chọn danh mục Công việc => Tiếp tục chọn mục "Đầu việc". Nhấp vào dấu "+" tại chân màn hình để thêm mới đầu việc.
Màn hình đầu việc trong Quản lý công việc
👉
Bước 2: Trong màn hình Thêm mới đầu việc, nhập các thông tin cần thiết như: loại tương tác, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, tiêu đề (bắt buộc), nội dung, trạng thái, người phụ trách và đặt nhắc hẹn (nếu muốn).
  • Lưu ý: Bạn bắt buộc phải chọn "thời gian bắt đầu" và "thời gian kết thúc" của đầu việc khi tạo mới.
Thêm mới đầu việc và nhắc hẹn
👉
Lưu để hoàn tất thêm mới đầu việc. Phần thông tin đầu việc sẽ được hiển thị trên giao diện của danh mục Quản lý công việc - mục Đầu việc.

3. Theo dõi trạng thái đầu việc

💁
Trường hợp bạn không chuyển trạng thái "Hoàn thành" đúng hạn, hệ thống tự động chuyển "Quá hạn" và tính thời gian quá hạn. => Bạn hoàn toàn có thể đặt nhắc hẹn để không quên công việc.
Các trạng thái của công việc
👉
Để chuyển trạng thái hoàn thành cho đầu việc, tại mục Trạng thái nằm phía bên phải đầu việc của bạn, chọn "Hoàn thành", hoặc chuyển các trạng thái khác. Trạng thái "Quá hạn" chỉ có thể chuyển trực tiếp sang "Hoàn thành", không thể chuyển sang các trạng thái khác như "Chưa xử lý" hoặc "Đang xử lý".
👉
Trạng thái "Chưa xử lý" & "Đã xử lý" có thể chuyển sang các trạng thái khác (ngoại trừ quá hạn) => Nhấp vào danh mục đầu việc "Chưa xử lý" hoặc "Đang xử lý" và tìm kiếm đầu việc cần chuyển trạng thái => Chọn "Trạng thái" => Chọn trạng thái cần chuyển sang.
Cách chuyển đầu việc sang trạng thái hoàn thành
💁
Ngoài ra, người dùng có thể theo dõi đầu việc theo ngày/tuần/tháng, bằng cách lựa chọn ngày tháng tại thanh công cụ lịch biểu, lướt từ phải sang trái hoặc từ trái sang phải để chuyển sang các tuần kế tiếp.

4. Hướng dẫn chỉnh sửa/xóa đầu việc

  • Lưu ý: Bạn chỉ có thể sửa đầu việc do chính bạn tạo hoặc các đầu việc bạn được giao phụ trách & được phân quyền chỉnh sửa.
👉
Để SỬA đầu việc, nhấp vào đầu việc của bạn quản lý, khi màn hình chi tiết đầu việc hiện ra, chọn nút "Sửa" nằm tại góc trên cùng bên phải màn hình.
  • Lưu ý: Bạn chỉ có thể chỉnh sửa khi đầu việc đang ở trạng thái "Chưa xử lý" hoặc "Đang xử lý", với các đầu việc "Quá hạn" và "Hoàn thành", không thể chỉnh sửa.
👉
Để XÓA đầu việc, nhấp vào đầu việc của bạn và kéo từ phải sang trái, nhấp vào biểu tượng hình thùng rác màu đỏ để xóa đầu việc đó.
Chỉnh sửa/xóa đầu việc