Bảng giá dịch vụ
Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

1. Gói CRM cho trưởng nhóm

Bảng giá Meey CRM dành cho trưởng nhóm

2. Gói so khớp nhu cầu - Gói dung lượng

3. Gói CRM cho doanh nghiệp

Báo giá Meey CRM cho Doanh nghiệp

👩🏭
Để biết thêm thông tin chi tiết về bảng giá sử dụng Meey CRM, vui lòng liên hệ với Meey Land tại đây.

Last modified 3mo ago