Chỉnh sửa/xóa tổ chức

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

👉Bạn chỉ có thể chỉnh sửa/xóa tổ chức trong 2 trường hợp:

  1. Bạn là người tạo tổ chức.

  2. Tổ chức của bạn chưa được xác thực (tổ chức được xác thực là tổ chức có tích xanh của Meey Land như hình minh họa bên dưới).

👉 Để chỉnh sửa/xóa tổ chức, bạn cần làm theo các bước như sau:

  • Bước 1: Tại mục Mở rộng, chọn "Quản lý tổ chức".

  • Bước 2: Chọn tổ chức mà bạn muốn chỉnh sửa/xóa thông tin.

Last updated