Links

Chỉnh sửa/xóa tổ chức

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

👉
Bạn chỉ có thể chỉnh sửa/xóa tổ chức trong 2 trường hợp:

 1. 1.
  Bạn là người tạo tổ chức.
 2. 2.
  Tổ chức của bạn chưa được xác thực (tổ chức được xác thực là tổ chức có tích xanh của Meey Land như hình minh họa bên dưới).
Tổ chức được xác thực, có tích xanh của Meey Land

👉
Để chỉnh sửa/xóa tổ chức, bạn cần làm theo các bước như sau:

 • Bước 1: Tại mục Mở rộng, chọn "Quản lý tổ chức".
Màn hình mở rộng
 • Bước 2: Chọn tổ chức mà bạn muốn chỉnh sửa/xóa thông tin.
Màn hình Quản lý tổ chức
 • Bước 3: Tại màn hình Thông tin chi tiết của nhóm đã chọn tại Bước 2:
 • Sửa thông tin bằng cách nhấn vào nút "Sửa" ở góc trên phía bên phải màn hình
 • Xóa tổ chức bằng cách kéo xuống dưới màn hình và nhấn vào nút "Xóa tổ chức".
Màn hình chỉnh sửa/xóa tổ chức
 • Bước 4: Sau khi chỉnh sửa/xóa thông tin:
 • Nhấn nút "Lưu" ở góc trên bên phải màn hỉnh để lưu thông tin đã chỉnh sửa.
 • Nhấn nút "Đồng ý" ở pop-up thông báo hiện lên để xóa tổ chức bạn đã chọn.
Màn hình lưu thông tin sau khi chỉnh sửa/xóa tổ chức
 • LƯU Ý:
 • Không thể xóa tổ chức có tích xanh.
 • Có thể xóa tổ chức không có tích xanh, và nếu xóa sẽ không thể phục hồi lại.