Tìm kiếm tổ chức

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

Bạn có thể tìm kiếm tổ chức THEO MÃ hoặc THEO TÊN. Để tìm kiếm tổ chức, hãy làm theo các bước như sau:

  • Bước 1: Tại màn hình Mở rộng, chọn "Quản lý tổ chức".

  • Bước 2: Tại thanh công cụ tìm kiếm, gõ mã hoặc tên tổ chức bạn cần tìm.

Last updated