Cách tạo nhóm làm việc Meey CRM

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

Để tạo nhóm làm việc, bạn có thể làm theo các bước sau đây:

Lưu ý: Trường hợp không chọn vai trò cho thành viên, hệ thống tự động mặc định là vai trò "người xem".

Sau khi tạo mới thành công => nhóm sẽ hiển thị danh sách nhóm cá nhân hoặc nhóm tổ chức theo thứ tự thời gian tạo trên màn hình trang chủ ứng dụng Meey CRM.

Lưu ý: Các thành viên được bạn thêm vào nhóm cần thao tác xác nhận tham gia nhóm để xem được thông tin chia sẻ trong nhóm.

Last updated