Links

Cách tạo nhóm làm việc

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

Để tạo nhóm làm việc, bạn có thể làm theo các bước sau đây:

  • Bước 1: Tại Màn hình chính của ứng dụng Meey CRM, nhấp vào nút "+" để tạo nhóm (trường hợp khởi tạo nhóm lần đầu, hệ thống sẽ tự gợi ý tạo nhóm, không cần nhấp nút"+").
Nhấp vào dấu "+" để thêm mới nhóm
  • Bước 2: Điền các thông tin nhóm, bao gồm:
  • Tên nhóm: bắt buộc điền.
  • Chế độ hiển thị: riêng tư/ công khai - Chế độ riêng tư sẽ không cho phép hiển thị trên thanh công cụ tìm kiếm với những người bên ngoài nhóm.
  • Tổ chức: người dùng có thể chọn nhóm thuộc các tổ chức có sẵn hoặc tự tạo tổ chức riêng.
  • Mô tả: người dùng nhập mô tả chi tiết cho nhóm.
  • Bước 3: Thêm thành viên và chọn vai trò (Quản trị viên/Biên tập viên/Người xem) cho các thành viên từ việc đồng bộ danh bạ hoặc ngoài danh bạ.
Lưu ý: Trường hợp không chọn vai trò cho thành viên, hệ thống tự động mặc định là vai trò "người xem".
Sau khi tạo mới thành công => nhóm sẽ hiển thị danh sách nhóm cá nhân hoặc nhóm tổ chức theo thứ tự thời gian tạo trên màn hình trang chủ ứng dụng Meey CRM.
Lưu ý: Các thành viên được bạn thêm vào nhóm cần thao tác xác nhận tham gia nhóm để xem được thông tin chia sẻ trong nhóm.
Màn hình xác nhận tham gia nhóm