Câu hỏi công việc Meey CRM

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

1. Tôi muốn tạo lịch hẹn và nhắc lịch hẹn, ghi chú thông tin trong cuộc hẹn thì làm thế nào?

Tại dashboard của nhóm, làm theo các thao tác sau:

  • Chọn "Công việc" để có thể tạo lịch hẹn, ghi chú...

  • Ngoài ra, có rất nhiều vị trí có thể giúp người dùng tạo đầu việc, lịch hẹn một cách dễ dàng và tiện lợi. Ví dụ: Trong mục "Khách hàng", "Quỹ hàng",...

2. Tôi muốn hủy lịch hẹn thì làm thế nào?

Để hủy hẹn với khách hàng, bạn cần liên hệ trực tiếp với khách hàng. Sau khi hủy hẹn thành công, bạn truy cập "lịch hẹn" và lựa chọn lịch hẹn của bạn, chọn "Xóa lịch hẹn".

Xem thêm hướng dẫn xóa lịch hẹn tại đây

3. Hệ thống có tự động chuyển trạng thái "hoàn thành" công việc?

Không. Người dùng cần thao tác tay để chuyển trạng thái "hoàn thành" cho công việc.

4. Nếu tôi không chuyển trạng thái hoàn thành công việc, điều gì sẽ xảy ra?

Đầu việc của bạn sẽ tự động chuyển trạng thái "Quá hạn", có báo số giờ trễ và nhắc việc "Quá hạn" tại màn hình trang chủ của nhóm.

5. Từ trạng thái "Chưa xử lý" và "Đang xử lý" có chuyển được sang trạng thái "Quá hạn"?

Không. Chỉ có thể chuyển sang các trạng thái kế tiếp, ngoại trừ "Quá hạn".

6. Trạng thái "Quá hạn" có thể chuyển sang "Đang xử lý" hoặc "Chưa xử lý"?

Không. Chỉ có thể chuyển sang trạng thái "Hoàn thành".

7. Hệ thống có tự động nhắc hẹn trước khi đầu việc diễn ra?

Có. Khi tạo mới "Đầu việc"/"Lịch hẹn", bạn hoàn toàn có thể đặt lịch nhắc hẹn theo khung giờ mong muốn.

Last updated