Tổ chức

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

1. Một nhóm có thể thuộc bao nhiều tổ chức?

Một nhóm chỉ có thể thuộc 1 tổ chức. Khi đã gắn nhóm vào tổ chức, bạn có thể thay đổi tổ chức bằng cách làm theo hướng dẫn tại mục Gắn/gỡ/duyệt nhóm trong tổ chức.

2. Những nhóm nào có thể được gắn vào tổ chức?

Nhóm được gắn vào tổ chức là nhóm chưa thuộc tổ chức nào, nói cách khác là thuộc "Nhóm cá nhân".

3. Khi xóa tổ chức thì có xóa nhóm không?

Không. Khi xóa tổ chức thì nhóm thuộc tổ chức bị xóa sẽ trở lại về vị trí "Nhóm cá nhân", nhóm sẽ không bị xóa.

4. Ai có thể tạo mới/xóa/sửa tổ chức?

Last updated