Lọc/tìm kiếm/sắp xếp thông tin khách hàng Meey CRM

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

Để lọc/tìm kiếm/sắp xếp thông tin khách hàng, bạn cần làm theo các bước sau đây:

  • Tìm kiếm: Tại thanh công cụ tìm kiếm khách hàng, có thể tìm kiếm trong danh sách theo tên, mã khách hàng, số điện thoại.

  • Lọc: Nhấp vào biểu tượng phễu lọc phía bên phải thanh công cụ tìm kiếm, màn hình lọc thông tin hiện ra. Tại đây, có thể lọc khách hàng theo các thông tin cơ bản (trạng thái, loại khách hàng, nhóm khách hàng…) và thông tin bổ sung (giới tính, ngành nghề, chức danh…).

  • Sắp xếp: Có thể sắp xếp khách hàng theo ngày tạo mới nhất, tương tác mới nhất, tên khách hàng. Lưu ý: Danh sách trống không có sắp xếp.

Last updated