Tìm kiếm/lọc bất động sản Meey CRM

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

Để tìm kiếm/lọc bất động sản, cần làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Truy cập vào màn hình "Quỹ hàng", gõ thông tin bất động sản cần tìm kiếm trên thanh công cụ tìm kiếm, hoặc chọn biểu tượng phễu lọc phía bên phải thanh công cụ tìm kiếm.

  • Bước 3: Hệ thống sẽ trả về các kết quả tìm kiếm theo yêu cầu.

Last updated