Thêm mới khách hàng Meey CRM

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

Để thêm mới khách hàng, bạn làm theo các bước hướng dẫn sau:

  • Tại màn hình trang chủ của mỗi nhóm, người dùng nhấp vào tab "Khách hàng" để truy cập khu vực "Quản lý khách hàng".

Lưu ý: những khu vực có đánh dấu "*" bắt buộc phải điền thông tin.

Last updated