Links

Thêm mới khách hàng

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng
Để thêm mới khách hàng, bạn làm theo các bước hướng dẫn sau:
  • Tại màn hình trang chủ của mỗi nhóm, người dùng nhấp vào tab "Khách hàng" để truy cập khu vực "Quản lý khách hàng".
Truy cập màn hình "Quản lý khách hàng"
  • Người dùng có thể thêm mới nhanh khách hàng bằng cách lựa chọn đồng bộ danh bạ trên điện thoại vào ứng dụng Meey CRM.
  • Tuy nhiên, người dùng có thể thêm khách hàng mới nằm ngoài danh bạ như hướng dẫn dưới đây:
  • Bước 1: Tại màn hình Khách hàng, nhấn vào nút “Thêm mới từ danh bạ” hoặc thêm mới khách hàng không nằm trong danh bạ, bằng cách nhấp vào nút "+" ở thanh công cụ phía dưới cùng màn hình.
Thêm mới khách hàng
  • Bước 2: Màn hình thêm khách hàng mới hiện ra, người dùng nhập các thông tin cơ bản của khách (tên khách hàng , số điện thoại, Email, loại khách hàng, nhóm khách hàng, nguồn khách hàng, trạng thái, địa chỉ liên hệ, mô tả, tag,…).
Lưu ý: những khu vực có đánh dấu "*" bắt buộc phải điền thông tin.
Màn hình chỉnh sửa thông tin khách hàng
  • Bước 3: Kéo xuống phía dưới và bổ sung thêm các thông tin khác (nếu có) như: Tài khoản mạng xã hội/Thông tin cá nhân khác/Thông tin tài chính/Người liên quan... (như màn hình dưới đây).
Thêm các thông tin bổ sung của Khách hàng (nếu có)
  • Bước 4: Nhấp "Tiếp tục" để phân quyền xem thông tin khách hàng cho các thành viên trong nhóm (quyền hạn của mỗi thành viên được điều chỉnh ở phần cài đặt Vai trò & phân quyền).
Phân quyền xem thông tin cho thành viên
  • Bước 5: Người dùng nhấn “Lưu” để hoàn tất tạo mới khách hàng.