Links

Chỉnh sửa thông tin khách hàng

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng
Lưu ý: Chỉ có Trưởng nhóm hoặc những thành viên được phân quyền mới có thể chỉnh sửa thông tin khách hàng.

Thực hiện chỉnh sửa thông tin khách hàng như sau:

  • Bước 1: Tại mục "Khách hàng", tìm kiếm khách hàng cần chỉnh sửa, nhấp vào tên khách hàng => màn hình chuyển sang giao diện thông tin chi tiết của khách hàng.
=> Tại màn hình này, có thể chỉnh sửa/thêm mới/xóa bỏ toàn bộ thông tin của khách hàng, và các nhu cầu/lịch hẹn/đầu việc/quỹ hàng có liên quan tới khách hàng này.
Màn hình thông tin khách hàng chi tiết
  • Bước 2: Để chỉnh sửa thông tin khách hàng, nhấp vào nút ba chấm dọc ở góc trên cùng bên phải màn hình Thông tin chi tiết khách hàng => Chọn "Chỉnh sửa" hoặc "Xóa".
Chỉnh sửa thông tin khách hàng
  • Bước 3: Sửa thông tin khách hàng và nhấn "Lưu" để hoàn tất quá trình sửa thông tin khách hàng.