Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật Meey CRM

Chào mừng Quý khách đến với Meey CRM – Phiên bản ứng dụng di động (“Ứng dụng”), một sản phẩm thuộc Hệ sinh thái Công nghệ Bất động sản Meey Land, được thiết lập, quản lý, vận hành và sở hữu bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land.

Xin vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện dưới đây ("ĐKĐK") trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào, sử dụng bất kỳ tính năng nào hay tiến hành bất kỳ giao dịch nào đối với và liên quan đến Ứng dụng.

Bằng việc tiến hành tải, cài đặt, truy cập vào Ứng dụng, Quý khách thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý rằng: (i) đã chấp thuận toàn bộ nội dung của ĐKĐK này và toàn bộ các quy định, chính sách được dẫn chiếu trong ĐKĐK này và (ii) theo đây đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin liên quan đến Quý khách theo quy định tại ĐKĐK này.

Chúng tôi có thể sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ các ĐKĐK này (“Thay Đổi”) vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước tới Quý khách. Sau khi các Thay Đổi này được đăng tải, việc Quý khách tiếp tục truy cập vào Ứng dụng sẽ được coi như là Quý khách thừa nhận và đồng ý hoàn toàn với những Thay Đổi đó. Nếu Quý khách không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Quý khách có thể ngừng việc truy cập vào Ứng dụng. Để đảm bảo Quý khách không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung ĐKĐK này để nắm được những cập nhật mới nhất của chúng tôi.

ĐKĐK bao gồm các nội dung sau:

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Giải thích từ ngữ

- Meey Land: là Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land, một công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, có Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0108867454 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/8/2019 và các lần đăng ký thay đổi sau đó, có trụ sở chính tại Tầng 5, tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam, thông tin liên hệ tại Phần "Thông tin chủ sở hữu" trong Mục "Giới thiệu và hỗ trợ".

- Meey CRM: là ứng dụng quản lý khách hàng và nguồn hàng chuyên biệt cho môi giới bất động sản, được xây dựng nhằm cung cấp giải pháp để giải quyết các khó khăn về quản lý khách hàng, công việc, nguồn hàng bất động sản, nhu cầu, doanh thu, hoa hồng cho môi giới cá nhân và các tổ chức kinh doanh bất động sản.

- Dịch Vụ: là tất cả và bất kỳ tính năng, tiện ích nào được Meey Land cung cấp tại Ứng dụng.

- Sản Phẩm: là tất cả và bất kỳ trang web, ứng dụng nào thuộc sở hữu của Meey Land bao gồm cả Ứng dụng.

- Người Dùng: là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào truy cập vào Ứng dụng;

- Meey ID: là nền tảng quản lý tài khoản do Meey Land cung cấp và sở hữu để quản lý tài khoản của Người Dùng được tạo lập hoặc đăng ký trên bất kỳ Sản Phẩm nào.

- Tài Khoản Đăng Nhập: là tài khoản mà Người Dùng sử dụng để đăng nhập và sử dụng Ứng dụng.

- Tài Khoản Giao Dịch: là tài khoản thuộc Tài Khoản Đăng Nhập trong đó thể hiện số tiền Người Dùng nạp vào và/hoặc nhận được liên quan đến các giao dịch đối với Sản Phẩm.

- Cập Nhật: là việc nâng cấp, cập nhật, thay thế, tạm ngưng và/hoặc chấm dứt bất kỳ Dịch Vụ và/hoặc một phần hoặc toàn bộ Ứng dụng.

- Tranh Chấp: là bất kỳ tranh cãi, tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến nội dung của ĐKĐK này.

- Sự Kiện Bất Khả Kháng: là bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của Meey Land và Người Dùng một cách hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, hành vi xâm phạm bất hợp pháp của bên thứ ba vào hệ thống, thiết bị kỹ thuật của Meey Land, sự cố mạng lưới điện trên diện rộng, sự cố internet trên diện rộng.

- Bên: là Meey Land hoặc Người Dùng tùy từng ngữ cảnh.

- Các Bên: là cả Meey Land và Người Dùng.

- Thông tin cá nhân: là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và thông tin khác theo quy định của pháp luật.

- Dữ Liệu Người Dùng: là tất cả và bất kỳ những thông tin liên quan đến Người Dùng (bao gồm cả thông tin cá nhân, thông tin về thanh toán) mà Người Dùng cung cấp cho Meey Land hoặc Meey Land có được trong quá trình Người Dùng truy cập, sử dụng Dịch Vụ, tiến hành giao dịch liên quan đến Ứng dụng.

2. Phạm vi áp dụng

ĐKĐK này sẽ được áp dụng cho tất cả các Người Dùng khi tiến hành tải, cài đặt, truy cập vào Ứng dụng, đăng nhập và/hoặc đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập tại Ứng dụng, sử dụng bất kỳ tính năng nào thuộc Ứng dụng và/hoặc tiến hành bất cứ giao dịch nào liên quan tới Ứng dụng.

3. Tài khoản Đăng Nhập

3.1 Bằng việc tạo lập, đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập, Người Dùng theo đây thừa nhận và đồng ý rằng:

- Tài Khoản Đăng Nhập được lập sẽ được tích hợp vào Meey ID và Người Dùng có thể sử dụng chính Tài Khoản Đăng Nhập đã lập để đăng nhập vào các Sản Phẩm khác của Meey Land.

- Dữ Liệu Người Dùng sẽ chịu sự điều chỉnh của quy định về bảo mật, sử dụng và chia sẻ thông tin cũng như chính sách quyền riêng tư của Meey Land tại Chương III. Chính Sách Bảo Mật của ĐKĐK này cũng như tại các quy định, chính sách về bảo mật áp dụng riêng cho từng Sản Phẩm khác (nếu có) mà sẽ được hiển thị cụ thể khi Người Dùng sử dụng các Sản Phẩm khác đó.

3.2 Mỗi Người Dùng chỉ được đăng ký 01 Tài Khoản Đăng Nhập để sử dụng Ứng dụng. Trường hợp Người Dùng đã có sẵn tài khoản Meey ID, Người Dùng có thể sử dụng chính tài khoản này để đăng nhập vào Ứng dụng.

3.3 Khi tạo lập, đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập, Người Dùng phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đối với Người Dùng là cá nhân: Phải là người mang quốc tịch Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để sử dụng và thực hiện các giao dịch trên Ứng dụng. Nếu Người Dùng là người chưa đủ 18 tuổi hoặc khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật, Người Dùng phải có sự đồng ý từ người đại diện theo pháp luật hợp pháp để sử dụng và/hoặc tiến hành giao dịch liên quan đến Ứng dụng. Trong trường hợp đó, người đại diện theo pháp luật phải tuân theo và hỗ trợ Người Dùng tuân theo ĐKĐK này và phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động của Người Dùng liên quan đến Ứng dụng và Dịch Vụ.

- Đối với Người Dùng là tổ chức: phải được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Để Người Dùng tổ chức có thể mở Tài Khoản Đăng Nhập, Người Dùng cần cử một người đại diện theo uỷ quyền của Người Dùng tạo lập, quản lý và sử dụng Tài Khoản Đăng Nhập tuân theo ĐKĐK này. Người Dùng phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động của người đại diện đó liên quan đến Ứng dụng và Dịch Vụ.

3.4 Người Dùng chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và trung thực về Người Dùng khi mở Tài Khoản Đăng Nhập. Người Dùng cũng phải kịp thời cập nhật thông tin liên quan đến Tài Khoản Đăng Nhập đã được đăng ký nếu có bất kỳ thay đổi nào. Meey Land sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào trong trường hợp Người Dùng cung cấp không đầy đủ hoặc chậm cập nhật thông tin của mình.

3.5 Người Dùng có thể sửa đổi, xóa bỏ hoặc thay đổi thông tin Tài Khoản Đăng Nhập của Người Dùng, tuy nhiên Meey Land xin lưu ý rằng những dữ liệu đã bị Người Dùng xóa bỏ có thể sẽ không khôi phục lại được.

3.6 Người Dùng phải chịu trách nhiệm với mật khẩu, Tài Khoản Đăng Nhập và tất cả hoạt động của mình trên Ứng dụng bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo mật Tài Khoản Đăng Nhập của chính Người Dùng, bao gồm cả mật khẩu, mật mã, các thông tin xác thực và thông tin định danh khác.

3.7 Khi phát hiện bất kỳ thông tin nào của Người Dùng bị mất hoặc bị lấy cắp hoặc bị tiết lộ một cách bất hợp pháp, hoặc Tài Khoản Đăng Nhập bị truy cập, sử dụng trái phép, Người Dùng phải thông báo ngay cho Meey Land và thực hiện các thủ tục cần thiết để được hỗ trợ tạm ngừng/tạm khóa Tài Khoản Đăng Nhập/ Tài Khoản Giao Dịch theo hướng dẫn của Meey Land. Trường hợp không thông báo hoặc không thông báo kịp thời, Người Dùng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh, Meey Land không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc tổn thất của Người Dùng xuất phát từ sự không tuân thủ quy định, hướng dẫn của Meey Land.

3.8 Meey Land bảo lưu quyền từ chối đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập của Người Dùng với bất kỳ lý do nào.

3.9 Meey Land bảo lưu quyền ngay lập tức tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập, sử dụng của Người Dùng đối với Dịch Vụ và/hoặc xoá Tài Khoản Đăng Nhập của Người Dùng mà không cần thông báo trước, đồng thời có quyền áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:

- Meey Land phát hiện bất kỳ thông tin nào Người Dùng cung cấp là giả mạo.

- Người Dùng không thỏa mãn đầy đủ điều kiện để sử dụng và/hoặc thực hiện giao dịch liên quan đến Ứng dụng.

- Người Dùng vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều nghĩa vụ hoặc tái phạm bất cứ ĐKĐK được nêu ra ở đây.

- Meey Land buộc phải tuân thủ một yêu cầu pháp lý hoặc lệnh của toà án.

- Khi Người Dùng là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự hoặc chết, hoặc bị tuyên bố là đã chết hoặc bị tuyên bố mất tích.

- Khi Người Dùng là tổ chức giải thể hoặc chấm dứt hoạt động dưới bất cứ hình thức nào.

- Meey Land nhận định rằng việc tiếp tục trao quyền truy cập hoặc sử dụng của Người Dùng có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật hoặc khả năng vận hành của Dịch Vụ, Ứng dụng hoặc bất kỳ Sản Phẩm khác.

- Meey Land có lý do hợp lý để tin rằng hành vi của Người Dùng gây thiệt hại hoặc làm phát sinh trách nhiệm cho một bên thứ ba hoặc bất kỳ Sản Phẩm nào – ví dụ như thâm nhập trái phép, tấn công giả mạo, quấy rối, gửi thư rác, hoặc sao chép và sử dụng trái phép nội dung không do Người Dùng sở hữu.

Nếu tin rằng Tài Khoản Đăng Nhập của Người Dùng bị ngừng hoặc chấm dứt do nhầm lẫn, Người Dùng có thể gửi khiếu nại cho Meey Land.

4. Nghĩa vụ của Người Dùng

Trong quá trình truy cập, sử dụng Ứng dụng, Người Dùng phải tuân theo những nghĩa vụ sau đây:

4.1 Nguyên tắc tuân thủ

Khi truy cập, sử dụng Ứng dụng, Người Dùng phải thực hiện đúng theo các quy định và hướng dẫn của Meey Land. Meey Land sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Người Dùng và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ khi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của Meey Land.

4.2 Nguyên tắc tôn trọng

Một số Dịch Vụ và Sản Phẩm cho phép và/hoặc cung cấp thông tin để Người Dùng tương tác với bên thứ ba, do vậy, Người Dùng phải tuân theo quy tắc ứng xử cơ bản sau đây:

- Tôn trọng các quyền của tổ chức/cá nhân khác, bao gồm cả quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ.

- Không lợi dụng hoặc lạm dụng các thông tin hoặc công cụ được Meey Land cung cấp để gây tổn hại đến chính mình hoặc bên thứ ba, chẳng hạn như đưa thông tin sai lệch, lừa đảo, phỉ báng, bắt nạt, quấy rối hoặc đeo bám người khác.

- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành

4.3 Thao tác trái phép

Người Dùng không được phép thực hiện bất kỳ hoạt động nào sau đây đối với Ứng dụng:

- Sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, kết nối tới, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở Ứng dụng hoặc xây dựng ứng dụng, phần mềm nhân bản khác để công bố các thông tin liên quan đến Ứng dụng.

- Thiết kế lại, biên dịch, thay đổi, tháo gỡ, chỉnh sửa đảo lộn thiết kế hoặc nội dung Ứng dụng.

- Thay đổi hoặc huỷ bỏ trạng thái ban đầu của Ứng dụng.

- Đăng nhập và sử dụng Ứng dụng bằng một phần mềm hoặc một hệ thống trung gian khác khi chưa được cấp quyền, chấp thuận bởi Meey Land.

- Sử dụng thông tin của Ứng dụng để cung cấp dịch vụ giống hoặc tương tự hoặc về cơ bản là tương tự như Dịch Vụ.

- Tải xuống hàng loạt hoặc tạo nguồn cấp dữ liệu khối lượng lớn của nội dung Ứng dụng.

4.4 Sử dụng trái phép

Người Dùng không được sử dụng Ứng dụng, các Dịch Vụ hoặc bất kỳ dịch vụ khác được tích hợp với Ứng dụng để thực hiện bất kỳ hành vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau đây:

- Đăng tải, tuyên truyền, hoặc lưu trữ các thông tin chống phá và xuyên tạc Chính quyền, thể chế, chính sách Nhà nước, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh, gây mâu thuẫn giữa các dân tộc và các đất nước hoặc các hoạt động kêu gọi bạo loạn, biểu tình khác.

- Sử dụng Ứng dụng để tuyên truyền các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc.

- Thực hiện bất cứ hành vi nào gây ảnh hưởng tới hệ thống an ninh mạng của bất kỳ Sản Phẩm nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản khi không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xoá bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin, phát tán các chương trình độc hại, vi rút (virus) hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm gây hại tới hệ thống mạng.

- Đăng tải, truyền hoặc lưu trữ bất kì nội dung, hình ảnh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh, hoặc quyền hợp pháp khác của bên thứ ba.

- Truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, âm nhạc, phim ảnh, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.

4.5 Các nghĩa vụ khác quy định tại ĐKĐK này và theo quy định của pháp luật.

5. Giao dịch trên Ứng dụng

5.1 Khi tham gia vào bất cứ giao dịch nào liên quan đến Ứng dụng, Người Dùng phải có Tài Khoản Đăng Nhập đã được tạo lập thành công và đáp ứng yêu cầu tại Điều 3.3 trên đây và ngoài ra phải chuẩn bị các hồ sơ sau liên quan đến Người Dùng để cung cấp cho Meey Land khi được yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- Đối với Người Dùng cá nhân: một trong các loại giấy tờ sau đây: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

- Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có thêm giấy tờ theo quy định sau:

 • Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu.

 • Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Đối với Người Dùng tổ chức: một trong các loại giấy tờ sau đây: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc tài liệu pháp lý tương đương khác.

5.2 Phí và các khoản phải thu

- Meey Land sẽ có quyền áp dụng phí dịch vụ và/hoặc lệ phí, chi phí khác có liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ và/hoặc Sản Phẩm khác và Người Dùng sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin này trước khi tiến hành giao dịch.

- Phí Dịch Vụ trừ khi được quy định rõ ràng khác tại Phần "Bảng giá dịch vụ" trong Mục "Giới thiệu và hỗ trợ", sẽ được hiểu là đã bao gồm thuế GTGT và toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí và chi phí khác có liên quan để Meey Land có thể cung cấp Dịch Vụ cho Người Dùng.

- Trường hợp Meey Land phát hiện sai sót về hiển thị giá niêm yết do lỗi hệ thống hoặc bị tác động bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng, Meey Land có quyền điều chỉnh giá niêm yết và thu hồi Dịch Vụ mà không cần báo trước. Mọi thông tin về giá sẽ được Meey Land cung cấp trước khi Người Dùng thực hiện bất cứ giao dịch nào.

- Người Dùng đồng ý sẽ chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn mọi khoản phí dịch vụ và các lệ phí, chi phí khác đến hạn thanh toán liên quan đến bất kỳ giao dịch nào hoặc việc sử dụng Dịch Vụ và/hoặc Sản Phẩm mà được tính phí, và đồng ý cho phép Meey Land khấu trừ bất kỳ khoản phí, lệ phí hay khoản tiền khác mà Người Dùng phải trả cho Meey Land vào số dư Tài Khoản Giao Dịch của Người Dùng. Meey Land có quyền điều chỉnh, thay đổi biểu phí tùy từng thời điểm theo quyết định riêng của mình.

- Ngoài ra, nếu Người Dùng dùng một đơn vị trung gian để thanh toán hay nạp tiền vào Meey Land, Người Dùng cũng cần tuân thủ quy định và biểu phí của đơn vị trung gian đó, và Meey Land sẽ không chịu trách nhiệm hay phải có bất cứ nghĩa vụ nào đối với các khoản phí phát sinh từ đơn vị trung gian đó.

5.3 Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện tại Chương II. Điều Khoản Giao Dịch trước khi Người Dùng thực hiện bất kỳ giao dịch nào để nạp tiền và/hoặc thanh toán cho Dịch Vụ.

6. Xử lý vi phạm và bồi thường

6.1 Báo cáo vi phạm

Nếu Người Dùng phát hiện người sử dụng khác trên Ứng dụng có hành vi vi phạm ĐKĐK, vui lòng chọn nút “Báo cáo xấu” trên giao diện hoặc liên hệ Meey Land để thông báo về vi phạm đó.

6.2 Thông báo vi phạm

Trước khi tiến hành xử lý như quy định tại Điều 6.3 dưới đây, Meey Land có thể thông báo trước cho Người Dùng một cách hợp lý, nêu rõ hành vi vi phạm của Người Dùng và biện pháp xử lý theo ĐKĐK này, và có thể cho Người Dùng cơ hội khắc phục vi phạm, trừ các trường hợp được nêu tại Điều 3.9 trên đây.

6.3 Hình thức xử phạt

Tùy theo nhận định của Meey Land ứng với từng trường hợp vi phạm cụ thể của Người Dùng, Meey Land có toàn quyền đưa ra mức xử phạt phù hợp bao gồm, nhưng không giới hạn ở (các) hình thức dưới đây:

- Tạm ngưng, chấm dứt hoạt động một phần hoặc toàn bộ hoặc xóa Tài Khoản Đăng Nhập. Tùy từng trường hợp tương ứng, Người Dùng sẽ không thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ và/hoặc Ứng dụng và/hoặc bất kỳ Sản Phẩm khác liên quan đến Tài Khoản Đăng Nhập bị xử lý vi phạm.

- Nếu tài khoản Meey ID bị khóa vĩnh viễn, thì toàn bộ những quyền lợi của Chủ tài khoản cũng sẽ khóa vĩnh viễn.

- Yêu cầu Người Dùng bồi thường đối với mọi tổn thất, thiệt hại mà Meey Land phải gánh chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến vi phạm của Người Dùng. Theo đó, Người Dùng tại đây thừa nhận và đồng ý rằng Meey Land có quyền giữ lại bất kỳ khoản tiền nào mà Người Dùng đã nạp vào Tài Khoản Giao Dịch nhưng chưa sử dụng hết để khấu trừ vào khoản bồi thường nói trên (nếu có).

6.4 Bồi thường

Người Dùng đồng ý rằng Người Dùng sẽ giữ cho Meey Land và các tổ chức là công ty con, công ty liên kết, nhận sự quản lý, giám đốc, thành viên, nhân viên, luật sư và đại lý của Meey Land không bị phương hại bởi bất kỳ và tất cả khiếu nại, chi phí, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm cả phí luật sư và các chi phí khác) phát sinh từ hoặc liên quan tới:

- Việc Người Dùng sử dụng Dịch Vụ và/hoặc Ứng dụng trong các giao dịch riêng của Người Dùng.

- Việc Người Dùng vi phạm hoặc xâm phạm bất kỳ ĐKĐK hoặc quy định hoặc pháp luật liên quan, cho dù có hoặc không được dẫn chiếu trong ĐKĐK này.

- Việc Người Dùng sử dụng sai Dịch Vụ và/hoặc Ứng dụng.

7. Giới hạn trách nhiệm

7.1 Meey Land không đưa ra cam đoan, bảo đảm hoặc bảo lãnh nào về bất kỳ nội dung nào dưới đây:

- Về thời gian, chất lượng, sự phù hợp, sự sẵn sàng, tính chính xác hoặc tính hoàn thiện của Dịch Vụ và Ứng dụng.

- Dịch Vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu và kỳ vọng của Người dùng.

- Việc sử dụng Dịch Vụ sẽ an toàn, đúng hạn, không bị gián đoạn hoặc không mắc lỗi hoặc hoạt động kết hợp với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác.

- Các lỗi hoặc sai sót thuộc Ứng dụng sẽ được sửa.

- Ứng dụng hoặc máy chủ duy trì Ứng dụng không bị nhiễm vi rút hoặc cấu phần nguy hại khác.

7.2 Tất cả các điều kiện, cam đoan và bảo đảm, cho dù là rõ ràng, ngụ ý, bắt buộc theo quy định của pháp luật hoặc theo cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm ngụ ý về khả năng thương mại, tính phù hợp đối với một mục đích cụ thể, hoặc không xâm phạm đến các quyền của bên thứ ba, được loại trừ trong phạm vi tối đa mà pháp luật Việt Nam cho phép.

7.3 Dịch Vụ, Ứng dụng có thể phụ thuộc vào các giới hạn, tiềm ẩn vốn có trong việc sử dụng internet và thông tin liên lạc bằng hình thức điện tử bao gồm thiết bị do Người Dùng sử dụng bị lỗi, không kết nối, ngoài tầm phủ sóng điện thoại di động hoặc hoạt động không chính xác. Meey Land được miễn trừ mọi trách nhiệm nếu hệ thống kỹ thuật của Meey Land không đảm bảo hoạt động trong trường hợp phát sinh các Sự Kiện Bất Khả Kháng.

7.4 Meey Land có thể cung cấp các liên kết hoặc tham chiếu tới các trang khác trên Internet được vận hành bởi bên thứ ba, chỉ nhằm giúp tạo sự thuận tiện cho Người Dùng. Meey Land không chịu trách nhiệm với nội dung của các trang khác và vì vậy không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào phát sinh từ hoặc liên quan tới những nội dung của trang được liên kết bởi bất cứ hình thức nào.

7.5 Meey Land không có trách nhiệm giải quyết bất kỳ trường hợp nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở Dịch Vụ giả mạo, Dịch Vụ đã được sử dụng, Dịch Vụ không sử dụng được, mà Người Dùng mua từ các bên trung gian.

7.6 Vui lòng tham khảo điều khoản bổ sung liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ và Ứng dụng tại Chương IV. Điều Khoản Sử Dụng.

8. Quyền sở hữu trí tuệ

8.1 Toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn ở mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc sở hữu duy nhất của Meey Land.

8.2 Người Dùng không được phép sao chép, tái tạo, phân phối hoặc thực hiện những hành vi tương tự khác để xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ của Meey Land nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Meey Land.

8.3 Mặc dù trao quyền sử dụng Dịch Vụ cho Người Dùng, Meey Land bảo lưu mọi quyền sở hữu, quyền sở hữu trí tuệ của Meey Land đối với Dịch Vụ, Ứng dụng và Sản Phẩm.

9. Bảo mật thông tin

9.1 Trong quá trình Người Dùng sử dụng Ứng dụng và Dịch Vụ, Meey Land có thể thu thập và sử dụng Dữ Liệu Người Dùng nhằm mục đích cuối cùng để phục vụ lợi í ch của Người Dùng và mang đến cho Người Dùng những trải nghiệm tốt nhất.

9.2 Meey Land xem thông tin như tài sản phải được bảo vệ và dùng rất nhiều công cụ (mã hóa, mật khẩu, bảo mật vật lý…) để bảo vệ thông tin cá nhân của Người Dùng khỏi truy cập trái phép và bị tiết lộ.

9.3 Meey Land luôn nỗ lực bảo mật Dữ Liệu Người Dùng để ngăn chặn việc rò rỉ, đánh cắp thông tin cá nhân, hình thức sử dụng và truy cập tài khoản trái phép. Ngoài ra, Meey Land cũng triển khai và áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin trong khuôn khổ các tiêu chuẩn bảo mật an ninh mạng mà Meey Land xây dựng.

9.4 Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện tại Chương III. Chính Sách Bảo Mật trước khi Người Dùng thực hiện bất kỳ hoạt động nào trong phạm vi Ứng dụng và/hoặc Sản Phẩm.

10. Điều khoản khác

10.1 Meey Land bảo lưu quyền Cập Nhật vào bất cứ thời điểm nào, và sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Người Dùng có thể không sử dụng được hoặc không được sử dụng đầy đủ một phần hoặc toàn bộ Ứng dụng trong quá trình Cập Nhật này.

10.2 Meey Land không chịu trách nhiệm đối với việc phát hành các Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ với phiên bản thử nghiệm mà các phiên bản này có thể không Đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. Meey Land có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của Người Dùng đối với một phần hoặc toàn bộ Ứng dụng hoặc Dịch Vụ của Meey Land mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.

10.3 ĐKĐK này cùng tất cả những quy định, chính sách, điều kiện và điều khoản khác được nói tới và/hoặc dẫn chiếu tại ĐKĐK này sẽ cấu thành toàn bộ ĐKĐK mà Người Dùng phải tuân theo. Trong quá trình sử dụng Ứng dụng và/hoặc Dịch Vụ, Người Dùng có thể được yêu cầu phải tuân theo điều khoản và điều kiện riêng của một dịch vụ cụ thể liên quan đến Ứng dụng và/hoặc của Sản Phẩm khác. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa ĐKĐK và điều khoản và điều kiện của dịch vụ/ Sản Phẩm khác đó, điều khoản và điều kiện của dịch vụ/Sản Phẩm khác sẽ được ưu tiên áp dụng.

10.4 ĐKĐK này có thể được viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn hoặc không nhất quán giữa các ngôn ngữ, bản tiếng Việt sẽ là bản được ưu tiên áp dụng.

10.5 ĐKĐK này được lập, điều chỉnh và diễn giải theo quy định của pháp luật Việt Nam. Mọi Tranh Chấp (nếu có) trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần hợp tác thiện chí trong vòng 30 (ba mươi) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn này, Meey Land và/hoặc Người Dùng có thể đưa Tranh Chấp ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II. ĐIỀU KHOẢN GIAO DỊCH

Điều Khoản Giao Dịch này ("Điều Khoản Giao Dịch") quy định những nội dung liên quan đến những giao dịch mà Người Dùng thực hiện liên quan đến Ứng dụng cũng như việc sử dụng Tài Khoản Giao Dịch của Người Dùng.

Trước khi tiến hành bất cứ giao dịch nào liên quan đến Ứng dụng, Người Dùng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các nội dung tại Chương I. Quy Định Chung và Điều Khoản Giao Dịch này.

Người Dùng cũng hiểu và đồng ý rằng, Meey Land có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ các Điều Khoản Giao Dịch này (“Thay Đổi”) tại bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi được Meey Land quy định khác đi, các Thay Đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm Meey Land đăng tải lên giao diện của Ứng dụng mà không cần thông báo trước cho Người Dùng. Bằng việc tiếp tục thực hiện giao dịch sau thời điểm các Thay Đổi được đăng tải, Người Dùng được coi là đã đồng ý với các Thay Đổi. Nếu Người Dùng không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Người Dùng có thể không thực hiện việc giao dịch. Để đảm bảo Người Dùng không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung Điều Khoản Giao Dịch này để nắm được những cập nhật mới nhất của Meey Land.

Các thuật ngữ viết tắt hoặc viết hoa được sử dụng trong Điều Khoản Giao Dịch này, trừ khi được định nghĩa khác đi ở đây, sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Chương I. Quy Định Chung.

1. Phạm vi áp dụng

1.1 Điều Khoản Giao Dịch này được áp dụng đối với Người Dùng đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại Điều 5.1 của Chương I. Quy Định Chung và mong muốn thực hiện giao dịch để sử dụng các Dịch Vụ của Meey Land.

1.2 Đối tượng giao dịch của Điều Khoản Giao Dịch này là bất kỳ và tất cả Dịch Vụ.

2. Quy trình thực hiện giao dịch

Các giao dịch liên quan đến Ứng dụng và Dịch Vụ được thực hiện theo quy trình như sau:

2.1 Tải Ứng dụng

Người Dùng truy cập vào đường link https://help.meeycrm.com/huong-dan-su-dung/huong-dan-tai-app-meey-crm để tải Ứng dụng.

2.2 Đăng ký/ Đăng nhập Tài Khoản Đăng Nhập

Người Dùng đăng nhập Tài Khoản Đăng Nhập theo hướng dẫn tại Phần "Hướng Dẫn Sử Dụng" trong Mục "Giới thiệu và hỗ trợ" .

2.3 Nạp tiền

- Nếu chưa có tiền hoặc chưa có đủ số dư trong Tài Khoản Giao Dịch, Người Dùng vui lòng liên hệ với Meey Land.

- Việc nạp tiền vào Tài Khoản Giao Dịch có thể thực hiện bằng các phương thức sau:

 • Chuyển khoản qua tài khoản của Meey Land.

 • Thanh toán thông qua cổng thanh toán VNPAY.

 • Nộp tiền mặt tại văn phòng của Meey Land.

 • Các hình thức thanh toán/nạp tiền khác có thể được Meey Land quy định tùy từng thời kỳ và có thông báo tới Người Dùng.

2.4 Quản lý, sử dụng Tài Khoản Giao Dịch:

- Sau khi Meey Land nhận được khoản tiền nạp của Người Dùng, Meey Land sẽ thể hiện số tiền nạp tương ứng tại mục “Số dư tài khoản”trên trang “Quản lý giao dịch”của Người Dùng, hoặc tùy theo quy định của Meey Land tại từng thời điểm.

- Người Dùng thanh toán cho Meey Land hoặc nạp tiền vào Tài Khoản Giao Dịch thông qua các đơn vị thanh toán trung gian cần tuân thủ theo quy định của đơn vị trung gian đó.

- Một Tài Khoản Giao Dịch bao gồm: Tài khoản Chính, Tài khoản khuyến mại 1 và Tài khoản khuyến mại 2. Trong đó, phân biệt như sau:

* Tài khoản chính:

 • Ký hiệu: TKC

 • Nguồn tiền: Tiền do Người Dùng nạp trực tiếp từ ngân hàng vào Tài Khoản Giao Dịch.

 • Tính năng:

  • Không thể yêu cầu rút tiền về tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mở tại các đơn vị trung gian tài chính khác.

  • Không giới hạn số tiền sử dụng trong tháng (có thể sử dụng hết 100%).

* Tài khoản khuyến mại 1:

 • Ký hiệu: TKKM1

 • Nguồn tiền: Tiền thưởng từ chương trình Người Dùng giới thiệu Người Dùng và các loại tiền thưởng khác.

 • Tính năng:

  • Được ưu tiên sử dụng trước TKC và sau TKKM2.

  • Có thể yêu cầu rút tiền về tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mở tại các đơn vị trung gian tài chính khác.

  • Số tiền tối thiểu rút tiền trong mỗi giao dịch là 300.000 VNĐ/giao dịch.

  • Phí rút theo quy định của ngân hàng và Người Dùng cần chấp nhận phí này.

  • Không giới hạn số tiền sử dụng trong tháng (có thể sử dụng hết 100%).

* Tài khoản khuyến mại 2:

 • Ký hiệu: TKKM2

 • Nguồn tiền: Tiền khuyến mại (tiền thưởng khi nạp tiền vào Tài Khoản Giao Dịch) và các loại tiền thưởng khác.

 • Tính năng:

  • Được ưu tiên sử dụng trước TKC và TKKM1.

  • Không giới hạn số tiền sử dụng trong tháng (có thể sử dụng hết 100%).

  • Không thể yêu cầu rút tiền về tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mở tại các đơn vị trung gian tài chính khác.

2.5 Mua Dịch Vụ

- Khi đã có đủ số dư trong Tài Khoản Giao Dịch, Người Dùng vui lòng liên hệ với Meey Land để được hướng dẫn mua Dịch Vụ.

- Meey Land có quyền giới hạn trường hợp, thời gian mà Người Dùng được phép dừng hoặc hủy giao dịch mua Dịch Vụ. Người Dùng tại đây hiểu rằng, trừ khi có quy định rõ ràng khác tại từng thời điểm và/hoặc được sự chấp thuận của Meey Land, Người Dùng không được phép hủy Dịch Vụ đã được mua và yêu cầu nhận lại số tiền đã thanh toán nhưng chưa sử dụng hết.

- Trong trường hợp giao dịch mua Dịch Vụ đã được xác nhận bị hủy một phần hoặc toàn bộ mà không do lỗi của Người Dùng, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng mà chưa sử dụng hết sẽ được hoàn trả lại cho Người Dùng vào Tài Khoản Giao Dịch sau khi Meey Land trừ đi các khoản phải trừ (nếu có).

2.6 Hoàn tất giao dịch

Người Dùng có thể tra cứu lịch sử, nội dung chi tiết, tình trạng của các giao dịch liên quan tại mục Quản lý giao dịch trong Tài Khoản Đăng Nhập của Người Dùng.

2.7 Giá Dịch Vụ, hóa đơn GTGT

- Giá của Dịch Vụ quy định tại Phần "Bảng giá dịch vụ" trong Phần "Giới thiệu và hỗ trợ", và tuân theo Điều 5.2 của Chương I. Quy Định Chung.

- Người Dùng có nhu cầu xuất hóa đơn tài chính hợp lệ cho giao dịch vui lòng liên hệ với Meey Land.

2.8 Sử dụng Dịch Vụ

- Sau khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán nói trên, Người Dùng có thể tiến hành sử dụng ngay Dịch Vụ đã mua tuân theo quy định của Meey Land tại Chương I. Quy Định Chung Chương IV. Điều Khoản Sử Dụng.

- Trong trường hợp Người Dùng đã thanh toán mua Dịch Vụ thành công nhưng không sử dụng được Dịch Vụ, vui lòng liên hệ ngay tới Meey Land để được hỗ trợ.

3. Quyền và nghĩa vụ của Người Dùng

3.1 Cam kết rằng Người Dùng có đầy đủ năng lực hành vi, quyền hạn hoặc thẩm quyền để giao kết, thực hiện Điều Khoản Giao Dịch này và sử dụng Dịch Vụ.

3.2 Đảm bảo các thông tin của Người Dùng cung cấp cho Meey Land là chính xác, cập nhật và đầy đủ.

3.3 Khi sử dụng Dịch Vụ, Người Dùng chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả hành động cũng như sai sót phát sinh từ lỗi của bản thân mình trong khi thực hiện giao dịch. Nếu bất kỳ một sai sót hay sự cố nào xảy ra, Người Dùng phải liên hệ ngay với Meey Land để được hướng dẫn, hỗ trợ.

3.4 Trong trường hợp có sự cố phát sinh từ phía hệ thống hoặc nếu một giao dịch không được thực hiện theo mong muốn của Người Dùng, Người Dùng cần thông báo ngay cho Meey Land và Meey Land sẽ nỗ lực hết sức để tư vấn và trợ giúp Người Dùng.

3.5 Bằng việc cung cấp thông tin khi sử dụng Dịch Vụ, Người Dùng đồng ý cho Meey Land toàn quyền sử dụng các thông tin này theo Chương III. Chính Sách Bảo Mật.

3.6 Tự đảm bảo thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo mật Tài Khoản Đăng Nhập, Tài Khoản Giao Dịch và các thông tin khác của chính Người Dùng trong quá trình thực hiện giao dịch và sử dụng Dịch Vụ.

3.7 Các quyền và nghĩa vụ khác tại Điều Khoản Giao Dịch này, Chương I. Quy Định Chung và quy định của pháp luật.

4. Quyền và nghĩa vụ của Meey Land

4.1 Việc cung cấp Dịch Vụ của Meey Land sẽ tuân theo Chương IV. Điều Khoản Sử Dụng.

4.2 Có quyền đề nghị Người Dùng cung cấp bổ sung các thông tin liên quan đến Người Dùng phù hợp với yêu cầu quản lý của Meey Land và quy định pháp luật.

4.3 Có quyền tạm ngưng, chấm dứt Tài Khoản Đăng Nhập, Tài Khoản Giao Dịch và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Dùng mà không cần bất cứ thông báo và/hoặc chấp thuận trước của Người Dùng trong các trường hợp tại Điều 3.9 của Chương I. Quy Định Chung.

4.4 Hỗ trợ Người Dùng xử lý các yêu cầu, khiếu nại liên quan đến thực hiện giao dịch và sử dụng Dịch Vụ. Thời gian tiếp nhận yêu cầu và hỗ trợ của Meey Land:

 • Tổng đài chăm sóc khách hàng: 0249 999 2999 từ 8:00 – 18:00, từ thứ 2 đến thứ 6.

 • Đường dây nóng (Hotline): 0869.092.929 hỗ trợ 24/7.

4.5 Các quyền và nghĩa vụ khác tại Điều Khoản Giao Dịch này, Chương I. Quy Định Chung và quy định của pháp luật.

5. Bảo mật thông tin

5.1 Các Bên cam kết bảo mật mọi thông tin mà Các Bên cung cấp cho nhau trong quá trình thực hiện giao dịch. Các Bên chỉ sử dụng các thông tin đó đúng mục đích nhằm thực hiện các giao dịch theo quy định trong Điều Khoản Giao Dịch này hoặc theo thỏa thuận khác giữa Các Bên bằng văn bản.

5.2 Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng và thông tin thanh toán được thực hiện theo Chương III. Chính Sách Bảo Mật.

5.3 Mỗi Bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tiết lộ các thông tin do Bên kia cung cấp hoặc có được trong quá trình thực hiện Điều Khoản Giao Dịch mà việc tiết lộ các thông tin đó gây ảnh hưởng bất lợi cho Bên kia, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc pháp luật.

6. Bất khả kháng

6.1 Nếu một trong Các Bên bị ảnh hưởng bởi bất kỳ Sự Kiện Bất Khả Kháng nào, thì Bên đó sẽ không phải chịu trách nhiệm liên quan đến Điều Khoản Giao Dịch trong phạm vi bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng; với điều kiện là Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng phải:

- Thông báo ngay lập tức bằng văn bản cho Bên còn lại về Sự Kiện Bất Khả Kháng.

- Thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để loại bỏ hoặc giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng ngay khi có thể và trong phạm vi thực hiện được.

6.2 Nếu như một Bên không thể thực hiện được đầy đủ một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình tại Điều Khoản Giao Dịch này do nguyên nhân từ Sự Kiện Bất Khả Kháng trong khoảng thời gian hơn 30 (ba mươi) ngày liên tục thì Bên còn lại có thể chấm dứt Điều Khoản Giao Dịch bằng việc gửi thông báo qua email cho Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng.

6.3 Để làm rõ, Các Bên đồng ý rằng trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin, hệ thống điện bị trục trặc, gặp sự cố, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do gì nằm ngoài khả năng kiểm soát của Meey Land mà không phải phát sinh do lỗi của Meey Land cũng được xem là một Sự Kiện Bất Khả Kháng theo quy định tại Điều Khoản Giao Dịch này.

7. Quy định khác

7.1 Điều Khoản Giao Dịch này có hiệu lực kể từ thời điểm Meey Land nhận được bất kỳ số tiền nào của Người Dùng nạp vào Tài Khoản Giao Dịch.

7.2 Các Bên cam kết tuân thủ đúng, đầy đủ và chính xác các quy định của Điều Khoản Giao Dịch này.

7.3 Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Giao Dịch được tuyên là vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào khác của Điều Khoản Giao Dịch này, và trong phạm vi điều khoản đó vô hiệu hoặc không thể thi hành, điều khoản đó được xem là không được đưa vào trong Điều Khoản Giao Dịch này.

7.4 Các nội dung khác không có trong Điều Khoản Giao Dịch này sẽ thực hiện theo Chương I. Quy Định Chung.

CHƯƠNG III. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính Sách Bảo Mật này ("Chính Sách Bảo Mật") quy định những nội dung liên quan đến việc thu thập, xử lý, bảo mật thông tin và quyền riêng tư của Người Dùng.

Trước khi tiến hành bất cứ hoạt động nào liên quan đến Ứng dụng, Người Dùng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các nội dung tại Chương I. Quy Định Chung và Chính Sách Bảo Mật này.

Người Dùng cũng hiểu và đồng ý rằng, Meey Land có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ Chính Sách Bảo Mật này (“Thay Đổi”) tại bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi được Meey Land quy định khác đi, các Thay Đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm Meey Land đăng tải lên giao diện của Ứng dụng mà không cần thông báo trước cho Người Dùng. Bằng việc tiếp tục thực hiện việc truy cập Ứng dụng sau thời điểm các Thay Đổi được đăng tải, Người Dùng được coi là đã đồng ý với các Thay Đổi. Nếu Người Dùng không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Người Dùng có thể ngừng việc truy cập Ứng dụng. Để đảm bảo Người Dùng không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung Chính Sách Bảo Mật này để nắm được những cập nhật mới nhất của Meey Land.

Các thuật ngữ viết tắt hoặc viết hoa được sử dụng trong Chính Sách Bảo Mật này, trừ khi được định nghĩa khác đi ở đây, sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Chương I. Quy Định Chung

1. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Chính Sách Bảo Mật này áp dụng cho việc thu thập, xử lý, bảo mật Dữ Liệu Người Dùng trong quá trình Người Dùng tải, cài đặt, truy cập, sử dụng Dịch Vụ, giao dịch liên quan đến Ứng dụng.

- Chính Sách Bảo Mật này không áp dụng với thông tin mà người dùng chọn tiết lộ hay gửi cho:

 • Các dịch vụ, trang web, ứng dụng không phải do Meey Land quản lý và phát triển (kể cả các dịch vụ khác do bên liên kết của Meey Land cung cấp hoặc vận hành) mà không nêu rõ Chính Sách Bảo Mật này sẽ được áp dụng.

 • Bất cứ dịch vụ của bên thứ ba nào (bao gồm bất cứ trang web, ứng dụng, phần mềm của bên thứ ba nào) mà Người Dùng có thể truy cập qua Ứng dụng.

 • Xin lưu ý rằng nội dung tại Mục "Giới thiệu và hỗ trợ" tại Tab "Mở rộng" được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba (GitBook) cung cấp với điều khoản và chính sách bảo mật riêng.

 • Người Dùng cần hiểu và đồng ý rằng các dịch vụ, trang web, ứng dụng của bên thứ ba nêu trên có thể thu thập thông tin Khách Hàng theo các điều khoản, điều kiện và chính sách của họ.

2. BẢO MẬT DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

2.1 Mục đích và phạm vi thu thập, sử dụng Dữ Liệu Người Dùng

2.1.1 Mục đích thu thập Dữ Liệu Người Dùng

- Việc Meey Land thu thập Dữ Liệu Người Dùng nhằm mục đích đảm bảo quyền và lợi ích cho Người Dùng, cải thiện chất lượng dịch vụ, phục vụ công tác bảo mật để đem lại cho Người Dùng trải nghiệm tốt hơn, bao gồm các nội dung chính sau đây:

 • Để xác nhận khi Người Dùng dùng thông tin để đăng nhập vào Tài Khoản Đăng Nhập.

 • Xác minh danh tính Người Dùng và bảo mật Tài Khoản Đăng Nhập.

 • Để thực hiện giao dịch liên quan đến Ứng dụng và/hoặc hỗ trợ Người Dùng khi thực hiện giao dịch.

 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ Người Dùng, nhằm mục đích xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, đảm bảo an ninh, phát hiện các hành vi lạm dụng, lừa đảo, và hành vi trái pháp luật khác, đảm bảo cam kết của Meey Land với Người Dùng (ví dụ đảm bảo không có nhiều lượt đăng nhập hoặc đăng nhập đáng nghi vào Tài Khoản Đăng Nhập của Người Dùng).

 • Để quản lý thông tin, phục vụ cho hoạt động cung cấp Dịch Vụ và hỗ trợ sau mua hàng, để phản hồi những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của Người Dùng.

 • Để tuyên truyền quảng cáo các thông tin hoặc gửi email giới thiệu về các Dịch Vụ và Sản Phẩm, đánh giá tính hiệu quả và cải thiện việc quảng cáo và các hoạt động tiếp thị và xúc tiến khác.

 • Để phân tích xu hướng tiêu dùng của Người Dùng, với mục đích phát triển dịch vụ mới vả cải thiện dịch vụ hiện tại.

 • Để liên lạc, thông báo tới Người Dùng về, bao gồm nhưng không giới hạn ở, (i) những sản phẩm/dịch vụ khác mà Meey Land đang hoặc sẽ cung cấp; (ii) xin ý kiến của Người Dùng về những Sản Phẩm hiện tại hoặc những Sản Phẩm mới trong tương lai, (ii) thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Dùng và Meey Land.

 • Duy trì Tài Khoản Đăng Nhập theo ĐKĐK.

 • Quản lý hoạt động Người Dùng thực hiện trên Sản Phẩm.

 • Dùng cho những mục đích khác được quy định cụ thể tại Chính Sách Bảo Mật này và theo quyết định của Meey Land tùy từng thời điểm và sẽ thông báo trên Ứng dụng.

- Meey Land chỉ thu thập Dữ Liệu Người Dùng trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của Meey Land. Meey Land duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà Người Dùng đã cung cấp. Ngoài ra, Meey Land cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà Meey Land cung cấp cho họ.

- Meey Land không bán thông tin cá nhân của Người Dùng với bên thứ ba vì bất cứ lý do nào.

2.1.2 Phạm vi thu thập Dữ Liệu Người Dùng

Trong quá trình Người Dùng truy cập, sử dụng Dịch Vụ, tiến hành giao dịch liên quan đến Ứng dụng, Meey Land sẽ thu thập các thông tin cá nhân và phi cá nhân l iên quan đến Người Dùng như sau:

- Thông tin mà Người Dùng bắt buộc phải cung cấp khi đăng ký/ đăng nhập Tài Khoản Đăng Nhập như Tên, địa chỉ, điện thoại, địa chỉ email, v.v.

- Thông tin Người Dùng tự nguyện chia sẻ, cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn bởi thông tin khi Người Dùng đưa ra ý kiến, phản hồi, khiếu nại liên quan đến Sản Phẩm, trả lời các bảng điều tra thông tin mà Meey Land đưa ra, qua bất cứ phương tiện và hình thức nào.

- Thông tin nhận được trong quá trình Người Dùng truy cập, sử dụng Sản Phẩm:

 • Dữ liệu từ cài đặt thiết bị: là thông tin Người Dùng cho phép Meey Land nhận thông qua cài đặt thiết bị mà Người Dùng bật, ví dụ như quyền truy cập vào vị trí GPS, máy ảnh, cuộc gọi, tin nhắn, quyền truy cập vào danh bạ, hoặc ảnh của Người Dùng;

 • Hoạt động trên thiết bị: thông tin về các hoạt động và hành vi Người Dùng thực hiện trên thiết bị;

 • Dữ liệu địa điểm: là thông tin được lấy từ GPS, Wifi, địa chỉ IP hoặc bài đăng công khai có chứa thông tin địa điểm của Người Dùng;

 • Để tránh hiểu lầm, Meey Land không theo dõi, can thiệp vào nội dung tin nhắn, cuộc gọi hay bất kỳ các hình thức trao đổi nào khác của Người Dùng trong quá trình sử dụng Ứng dụng.

2.1.3 Phạm vi sử dụng Dữ Liệu Người Dùng

- Dữ Liệu Người Dùng chỉ được sử dụng trong hoạt động quản lý và kinh doanh của Meey Land, cũng như cung cấp cho các bên liên kết tuy nhiên vẫn đảm bảo ngăn ngừa các hoạt động gây ảnh hưởng bất lợi tới Tài Khoản Đăng Nhập của Người Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Dùng.

- Meey Land sẽ không sử dụng Dữ Liệu Người Dùng ngoài mục đích và phạm vi tại Chính Sách Bảo Mật này.

- Meey Land sẽ không cung cấp Dữ Liệu Người Dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào trước khi có sự đồng ý của Người Dùng ngoài những bên đã được quy định tại Chính Sách Bảo Mật này, và trừ khi phải cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc tuân theo quy định của pháp luật.

2.1.4 Quyền riêng tư

- Trong quá trình Người Dùng sử dụng Sản Phẩm, Meey Land mặc định Người Dùng đồng ý cho phép Meey Land sử dụng thông tin cá nhân của Người Dùng để gửi thông báo, tin tức của Meey Land tới email và tin nhắn (SMS) của Người Dùng.

- Nếu không muốn tiếp tục nhận những thông báo và tin tức này, Người Dùng có thể từ chối bằng cách thực hiện theo hướng dẫn hủy đăng ký của Meey Land trong mỗi email.

- Tuy nhiên Người Dùng không được huỷ đăng ký nhận thông báo, tin tức này nếu như chúng không có tính chất quảng cáo và được sử dụng để đăng ký, xác minh, bảo vệ Tài Khoản Đăng Nhập và thông báo cho Người Dùng về những thay đổi quan trọng của Meey Land.

2.2 Bảo mật thông tin cá nhân

2.2.1 Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của Người Dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Người Dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Người Dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Meey Land.

2.2.2 Phương tiện và công cụ để Người Dùng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân

- Người Dùng có thể tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình tại Tài Khoản Đăng Nhập của mình đã đăng ký trên Ứng dụng.

- Việc đăng nhập và chỉnh sửa có thể thực hiện trên máy tính, điện thoại, hay các công cụ khác có tính năng truy cập vào Ứng dụng.

2.2.3 Những đối tượng có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

- Meey Land không cung cấp thông tin cá nhân của Người Dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Meey Land cung cấp dịch vụ cho Người Dùng, cụ thể như sau:

 • Trao đổi thông tin cá nhân Người Dùng với các công ty liên kết của Meey Land và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc Người Dùng với Meey Land.

 • Meey Land có thể chia sẻ thông tin cá nhân Người Dùng cho các đối tác của Meey Land, công ty liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Meey Land. Việc chia sẻ này giúp Meey Land có thể cung cấp cho Người Dùng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Người Dùng có thể quan tâm. Trong trường hợp các đối tác của Meey Land và các công ty liên kết của Meey Land được cấp quyền truy cập thông tin cá nhân Người Dùng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này.

 • Meey Land có thể chuyển thông tin cá nhân Người Dùng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ Người Dùng. Meey Land cũng có thể trao đổi thông tin cá nhân Người Dùng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

 • Trao đổi thông tin cá nhân Người Dùng với các đối tác quảng cáo

 • Trao đổi thông tin cá nhân Người Dùng với những đơn vị kinh doanh khác mà Meey Land có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Meey Land sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách Bảo Mật này.

 • Cung cấp các thông tin cần thiết cho các đơn vị đối tác thanh toán, v.v.

- Meey Land có thể dùng thông tin cá nhân Người Dùng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Người Dùng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý...), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Meey Land tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Người Dùng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Người Dùng cung cấp cho Meey Land sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

- Ngoài các trường hợp nêu trên, Meey Land sẽ có thông báo cụ thể cho Người Dùng khi phải tiết lộ thông tin cá nhân Người Dùng cho một bên thứ ba và sẽ chỉ tiết lộ thông tin cá nhân Người Dùng khi được sự đồng ý của Người Dùng.

- Người Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Meey Land. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Meey Land sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

2.2.4 Cơ chế bảo mật thông tin cá nhân

- Meey Land thiết lập hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân Người Dùng qua cách hình thức:

 • Meey Land duy trì biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử, và quy trình được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân của Người Dùng. Ví dụ, đối với sự an toàn của lượt truy cập từ Người Dùng vào Sản Phẩm, Meey Land có thể sử dụng các hàng rào tường lửa, các kỹ thuật mã hóa và/hoặc các thủ tục xác thực khác. Bất kỳ thông tin cá nhân nào của Người Dùng lưu trên Sản Phẩm thông qua Tài Khoản Đăng Nhập của Người Dùng sẽ được lưu trữ trên các máy chủ an toàn, chỉ có những người có thẩm quyền mới có thế truy cập được.

 • Đội ngũ kỹ thuật, nhân viên của Meey Land thường xuyên túc trực theo dõi toàn bộ hoạt động của Sản Phẩm. Meey Land luôn nỗ lực tối đa để đảm bảo mọi cuộc tấn công từ các phía đều được phát hiện kịp thời và thực hiện biện pháp ngăn chặn.

 • Các thông tin cá nhân của Người Dùng sẽ được lưu trữ theo các bước và thực hiện bảo mật nghiêm ngặt theo các quy định của pháp luật, cụ thể bao gồm:

  • Cloud Computing – Điện toán đám mây

  • AI-Big Data

 • Và một số nền tảng công nghệ khác bảo vệ người dùng như:

  • Two-factor Authentication

  • Data Encryption : md5, sha,

  • Security: https

  • Authen: SSO - sử dụng Identity server 4

 • Tuy nhiên không có dịch vụ truyền dữ liệu nào qua Internet được đảm bảo tuyệt đối an toàn. Vì vậy mặc dù Meey Land cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của Người Dùng, Meey Land không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của bất kỳ thông tin mà Người Dùng chuyển tới Meey Land, Người Dùng phải chấp nhận rằng Người Dùng tự chịu rủi ro khi gửi thông tin qua Internet.

- Chính sách bảo mật dữ liệu nội bộ của Meey Land chỉ cho phép nhân viên có thẩm quyền truy cập vào thông tin cá nhân của Người Dùng. Nhân viên được ủy quyền có thể sử dụng thông tin cá nhân của Người Dùng nhằm mục đích phục vụ kinh doanh.

- Người Dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng Dịch Vụ và giao dịch bằng Tài Khoản Đăng Nhập đã đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Người Dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Meey Land về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên Tài Khoản Đăng Nhập và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

- Người Dùng có trách nhiệm bảo vệ thông tin Tài Khoản Đăng Nhập của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

- Meey Land không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Người Dùng truy cập vào Ứng dụng và/hoặc Sản Phẩm từ các Ứng dụng khác không phải là Sản Phẩm chính thức của Meey Land.

- Trong trường hợp có vi phạm bảo mật hoặc an toàn thông tin cá nhân của Người Dùng, Meey Land sẽ thông báo ngay cho Người Dùng khi cần thiết và trong phạm vi có thể, Người Dùng có thể thực hiện các bước bảo vệ thích hợp. Trừ khi Người Dùng đưa ra được giải pháp khác, Meey Land có thể thông báo cho Người Dùng những trường hợp nghi ngờ bằng cách sử dụng Email mà Người Dùng cung cấp cho Meey Land khi Người Dùng đăng ký với Meey Land.

2.2.5 Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Meey Land là đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân của Người Dùng. Người Dùng có thể liên lạc với Meey Land để hỏi về mọi hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình.

3. BẢO MẬT THÔNG TIN THANH TOÁN

Hệ thống thanh toán trên Meey Land được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, kết nối với hệ thống các Ngân hàng nội địa và Quốc tế (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”). Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán của Meey Land đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Cổng Thanh Toán. Ngoài ra, Meey Land còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thông tin thanh toán của Người Dùng.

3.1 Tiêu chuẩn bảo mật

Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán và các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin đối với ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Pháp luật và Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

3.2 Cơ chế bảo mật

Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Meey Land áp dụng với Người Dùng:

- Thông tin thẻ thanh toán của Người Dùng không được lưu trên hệ thống của Meey Land. Khi sử dụng thẻ ngân hàng để nạp tiền trên Sản Phẩm, Người Dùng sẽ nhập thông tin thẻ trên hệ thống của Đối Tác Cổng Thanh Toán.

- Khi có các vấn đề phát sinh liên quan đến việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán, Người Dùng liên hệ với Đối Tác Cổng Thanh Toán để được giải quyết.

- Người Dùng có tùy chọn sử dụng OTP xác nhận giao dịch.

- Hệ thống nội bộ giữa các modules của Meey Land sử dụng các phương thức trao đổi mã hoá keys: Các hệ thống ứng dụng trao đổi dữ liệu nội bộ được mã hoá bằng bộ khóa Private, Public & Key đảm bảo tính bảo mật và an toàn trọn vẹn dữ liệu.

3.3 Giải pháp đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống

Để đảm bảo tính an toàn và toàn vẹn thông tin trên Sản Phẩm, hệ thống công nghệ thông tin được thiết lập cơ chế bảo mật như sau.

3.3.1 Thông tin về máy chủ và hệ thống dự phòng

Hệ thống máy chủ: đặt trên Cloud của Amazon (Amazon web service – gọi tắt là AWS).

3.3.2 Bảo mật hệ thống

- Kết nối từ người sử dụng hệ thống phần mềm được mã hóa dữ liệu.

- Kết nối giữa các thành phần trong hệ thống được bảo vệ bởi thiết bị tường lửa và chỉ mở kết nối cho những địa chỉ IP xác định.

- Có phần mềm giám sát tình trạng hoạt động của các thành phần của hệ thống và gửi các cảnh báo khi có sự cố, khi có các sự kiện đăng nhập không hợp lệ.

- Thiết lập cơ chế ngăn chặn tấn công sử dụng quyền chứng thực người dùng CSRF (Cross Site Request Forgery) cho toàn bộ Module trên hệ thống.

- Tích hợp xác thực hệ thống với SSO (Single Sign On) để cấp phát thu hồi tài khoản, nhanh chóng, kịp thời.

3.3.3 Sao lưu và xử lý sự cố

- Nhân viên kỹ thuật Meey Land thường xuyên cập nhật, bảo trì, backup dữ liệu Sản Phẩm.

- Thời gian back up dữ liệu sẽ vào 23 giờ hàng ngày để đảm bảo lưu trữ thông tin an toàn.

- Ngoài ra, Meey Land áp dụng các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn giao dịch, lưu trữ thông tin như sau:

 • Cơ chế bảo vệ bằng mật khẩu đã mã hóa.

 • Sao lưu dự phòng.

 • Hệ thống giám sát hoạt động 24/7.

 • Hệ thống khi phát triển được kiểm thử, vá lỗi, nâng cấp, ghi lại nhật ký phát hành để đảm bảo tính liên tục trong vận hành và bảo trì.

 • Dữ liệu được mã hóa bảo mật với chứng chỉ số SSL 256 bit đảm bảo truy cập thông tin an toàn.

 • Xây dựng các kịch bản khắc phục sự cố và khôi phục dữ liệu khi xảy ra sự cố.

3.3.4 Xây dựng các kịch bản khắc phục sự cố hệ thống bảo mật chia thành nhiều lớp và nhiều tầng

- Sử dụng server firewall.

Tích hợp sẵn các phương án chống DDOS tự động.

3.3.5 Phương án và biện pháp bảo mật

- Đối với máy chủ:

 • Áp dụng các biện pháp bảo vệ hệ thống như tạo tường lửa, cài đặt phần mềm diệt vi rút.

 • Meey Land thuê server với đầy đủ hệ thống tường lửa (firewall) như kết nối bên trên để ngăn chặn việc truy cập thông tin trái phép từ bên ngoài, tấn công DDOS, Flush… vào hệ thống.

 • Các máy chủ được Meey Land thuê từ nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu đám mây AWS với máy chủ trên nền tảng điện toán đám mây, được AWS thiết kế tối ưu cho hoạt động của Ứng dụng. Đội ngũ nhân viên của AWS sẽ thường xuyên theo dõi, bảo trì, khắc phục sự cố, tư vấn cho Người Dùng các tùy chỉnh vào thời điểm cần thiết, hỗ trợ các giải pháp bảo mật tiên tiến nhất, tránh được các cuộc tấn công như DDos, dos,… hoặc phân tải lưu lượng phù hợp.

- Đối với thông tin cá nhân Người Dùng: Thông tin cá nhân của Người Dùng được lưu trong máy chủ của Meey Land.

CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều Khoản Sử Dụng này ("Điều Khoản Sử Dụng") quy định những nội dung liên quan đến Dịch Vụ và việc Người Dùng sử dụng Dịch Vụ do Meey Land cung cấp.

Trước khi tiến hành bất cứ hoạt động nào liên quan đến Ứng dụng, Người Dùng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các nội dung tại Chương I. Quy Định Chung và Điều Khoản Sử Dụng.

Người Dùng cũng hiểu và đồng ý rằng, Meey Land có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ các Điều Khoản Sử Dụng này (“Thay Đổi”) tại bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi được Meey Land quy định khác đi, các Thay Đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm Meey Land đăng tải lên giao diện của Ứng dụng mà không cần thông báo trước cho Người Dùng. Bằng việc tiếp tục thực hiện việc truy cập Ứng dụng sau thời điểm các Thay Đổi được đăng tải, Người Dùng được coi là đã đồng ý với các Thay Đổi. Nếu Người Dùng không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Người Dùng có thể ngừng việc truy cập Ứng dụng. Để đảm bảo Người Dùng không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung Điều Khoản Sử Dụng này để nắm được những cập nhật mới nhất của Meey Land.

Các thuật ngữ viết tắt hoặc viết hoa được sử dụng trong Điều Khoản Sử Dụng này, trừ khi được định nghĩa khác đi ở đây, sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Chương I. Quy Định Chung.

1. Thông tin về Dịch Vụ

1.1 Các Dịch Vụ được Meey Land cung cấp tại Ứng dụng được liệt kê tại Phần "Thông Tin Về Meey CRM" trong Mục "Giới thiệu và hỗ trợ".

1.2 Các Dịch Vụ có thể được Meey Land thu hoặc không thu phí sử dụng với mức giá tùy từng thời điểm.

2. Nghĩa vụ của Người Dùng khi sử dụng Dịch Vụ

2.1 Người Dùng phải tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của mình quy định tại Chương I. Quy Định Chung và Điều Khoản Sử Dụng này trong quá trình sử dụng Dịch Vụ.

2.2 Trường hợp phát sinh thắc mắc nào liên quan đến Sản Phẩm, Quý Khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Meey Land để được hỗ trợ.

2.3 Người Dùng phải tự chịu trách nhiệm bảo mật tất cả những thông tin mà Người Dùng chia sẻ, phân quyền xem xét, thay đổi cho Người Dùng khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác trong quá trình sử dụng Dịch Vụ.

2.4 Việc sử dụng Ứng dụng có thể cho phép Người Dùng liên hệ, trao đổi với những Người Dùng khác. Người Dùng cần tự trang bị những biện pháp thích hợp để bảo vệ bản thân trong quá trình liên hệ, tiếp xúc với bất kỳ Người Dùng hay một bên thứ ba nào khác. Meey Land sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tranh cãi, tranh chấp, khiếu nại giữa các Người Dùng và giữa Người Dùng với bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, trong trường hợp Người Dùng phát hiện có bất kỳ Người Dùng nào khác có dấu hiệu lừa đảo, phạm tội hoặc gây phiền toái, vui lòng báo cáo lại cho Meey Land để Meey Land đưa ra những hỗ trợ kịp thời.

Last updated