Links
Comment on page

Đăng ký/Đăng nhập

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

1. Hướng dẫn đăng ký tài khoản Meey ID

 • Meey CRM và các sản phẩm khác của Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land đều sử dụng đồng nhất 01 tài khoản Meey ID, tất cả các sản phẩm đều được đồng bộ với nhau thông qua Meey ID.
 • Để truy cập vào App Meey CRM, người dùng có thể dùng tài khoản Meey ID hiện có, bằng cách nhập Số điện thoại/Email đã đăng ký tài khoản Meey ID trước đó.
 • Ngoài ra App sẽ hỗ trợ người dùng đăng nhập thông qua tài khoản Google, Facebook.
 • Tuy nhiên, nếu chưa có Meey ID, bạn hoàn toàn có thể đăng ký Meey ID mới thông qua ứng dụng Meey CRM, với các bước dưới đây:
 1. 1.
  Bước 1: Tại màn hình Đăng nhập, nhấp vào “Đăng ký” => Hệ thống được chuyển hướng đến màn đăng ký tài khoản => Tiếp bước 2.
Màn hình đăng nhập/đăng ký
2. Bước 2: Nhập Họ Tên => Tiếp bước 3.
3. Bước 3: Nhập số điện thoại và mã quốc gia => Tiếp bước 4.
Nhập Họ tên & Số điện thoại
4. Bước 4: Nhập mã OTP được gửi về điện thoại đăng ký để xác thực.
5. Bước 5: Lựa chọn mật khẩu và hoàn tất quá trình đăng ký.
Nhập mã OTP để xác thực và đặt lại mật khẩu
6. Bước 6: Truy cập lại màn hình đăng nhập và tiến hành đăng nhập.

2. Hướng dẫn đăng nhập

 • Để truy cập vào ứng dụng Meey CRM, người dùng có thể dùng tài khoản Meey ID hiện có, bằng cách nhập Số điện thoại/Email đã đăng ký tài khoản Meey ID trước đó.
 • Ngoài ra ứng dụng sẽ hỗ trợ người dùng đăng nhập thông qua tài khoản Google, Facebook.
 • Tât cả tài khoản (kể cả Số điện thoại hay Email) đã đăng ký trước đó, nếu chưa xác thực số điện thoại đều được yêu cầu xác thực tài khoản.
 • Click “Đăng nhập” để hoàn tất quá trình đăng nhập.
Đăng nhập để sử dụng Meey CRM

3. Hướng dẫn lấy lại mật khẩu khi mất/quên.

Bước 1: Tại màn hình Đăng nhập, chọn "Quên mật khẩu" => Chuyển bước 2.
Nhấp Quên mật khẩu để lấy lại mật khẩu đã mất
Bước 2: Nhập Số điện thoại "đã đăng ký" => Chuyển bước 3.
Bước 3: Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký => Chuyển bước 4.
Nhập số điện thoại đăng ký và mã OTP
Bước 4: Nhập mật khẩu mới.
Bước 5: Đăng nhập lại sau khi thay đổi mật khẩu.
Nhập mật khẩu mới và Đăng nhập lại
Bước 6: Lưu lại mật khẩu để không quên lần nữa nhé các bạn!