Quản lý khách hàng

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

Meey CRM giúp nhà môi giới dễ dàng quản lý thông tin khách hàng tập trung từ các nguồn, chăm sóc khách hàng và lưu trữ lịch sử tương tác (qua các kênh gọi điện, gặp mặt, email...)

Video hướng dẫn quản lý khách hàng

pageThêm mới khách hàngpageChỉnh sửa thông tin khách hàngpageLọc/tìm kiếm/sắp xếp thông tin khách hàngpageThiết lập lại danh mục khách hàngpageKiểm tra tương tác với khách hàngpageThêm mới BĐS/nhu cầu/công việc từ Chi tiết khách hàng

Last updated