Câu hỏi thông báo Meey CRM

1. Meey CRM sẽ gửi thông báo cho khách hàng những nội dung nào ?

Ở phiên bản 1, hiện danh sách các thông báo của Meey CRM bao gồm:

  • Thông báo về sự kiện, ngày lễ

  • Thông báo cập nhật phiên bản mới của App

  • Thông báo nhóm xin tham gia vào tổ chức

  • Thông báo mời tham gia nhóm

  • Thông báo nhắc hẹn đầu việc

  • Thông báo nhắc lịch hẹn

Ở các phiên bản tiếp theo, chúng tôi sẽ cập nhật thêm danh sách thông báo để có thể đáp ứng nhu cầu người dùng.

2. Làm thế nào để tôi có thể ngừng nhận thông báo từ Meey CRM?

  • Truy cập vào ứng dụng "Cài đặt" trên điện thoại di động >> chọn mục cài đặt "Thông báo" >> chọn "Meey CRM" >> tắt thông báo từ "Cho phép Thông báo".

3. Để cài đặt thông báo nhắc hẹn trước khi diễn ra cuộc hẹn hoặc nhắc việc trước khi hết thời hạn xử lý, tôi cần làm gì ?

  • Trong thao tác tạo mới "đầu việc", "lịch hẹn", tích bật "Nhắc hẹn" và chọn thời điểm nhắc hẹn như hình bên dưới

Last updated