Hướng dẫn thay đổi mật khẩu Meey CRM

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

Để thay đổi mật khẩu, bạn có thể làm theo 2 CÁCH:

👉Cách 1: Truy cập từ mục Mở rộng.

  • Bước 1: Tại tab Mở rộng, truy cập "Cài đặt tài khoản".

  • Bước 2: Tại màn hình Tài khoản, chọn "Đổi mật khẩu".

  • Bước 3: Điền thông tin bạn muốn để đổi mật khẩu. Sau đó, nhấn nút "Lưu" ở góc trên phía bên phải màn hình để hoàn thành.

  • Bước 4: Màn hình thông báo đổi mật khẩu thành công.

👉Cách 2: Truy cập từ màn hình chính

  • Bước 1: Truy cập phần ảnh tài khoản tại màn hình chính.

  • Bước 2: Tại màn hình Tài khoản, chọn "Đổi mật khẩu".

  • Từ màn hình Tài khoản, bạn cần làm theo các bước tiếp theo tương tự từ bước 2 của cách 1 để thay đổi mật khẩu thành công.

Last updated