Báo cáo thống kê

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

1. Giới thiệu module Báo cáo thống kê

👉 Module “Báo cáo thống kê” gồm đầy đủ, chi tiết các báo, thống kê về dữ liệu khách hàng, quỹ hàng, nhu cầu, công việc.

👉 Ngay tại màn hình đầu tiên sau khi truy cập vào nhóm, hệ thống sẽ xuất hiện màn hình báo cáo thống kê, lướt từ trái sang phải để xem lần lượt các loại báo cáo.

👉 Các loại biểu đồ báo cáo:

2. Nội dung hiển thị trên màn hình trang chủ của nhóm

👉 Màn hình phía bên ngoài cùng của nhóm (tạm gọi là màn hình trang chủ của nhóm) sẽ hiển thị các nội dung sau:

👉 Để xem nhanh các màn hình báo cáo thống kê, lướt chuột từ phải sang trái.

Last updated