Links
Comment on page

Báo cáo thống kê

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

1. Giới thiệu module Báo cáo thống kê

👉
Module “Báo cáo thống kê” gồm đầy đủ, chi tiết các báo, thống kê về dữ liệu khách hàng, quỹ hàng, nhu cầu, công việc.
👉
Ngay tại màn hình đầu tiên sau khi truy cập vào nhóm, hệ thống sẽ xuất hiện màn hình báo cáo thống kê, lướt từ trái sang phải để xem lần lượt các loại báo cáo.
👉
Các loại biểu đồ báo cáo:
  • Biểu đồ báo cáo quỹ hàng: Thống kê tổng số lượng bất động sản trong quỹ hàng của nhóm, đồng thời sẽ phân chia chi tiết từng loại trạng thái như "Trống", "Đặt chỗ", "Đặt cọc", "Đóng" => Xem thêm thông tin về các trạng thái quỹ hàng tại đây.
  • Biểu đồ báo cáo khách hàng: thống kê số lượng khách hàng theo tuần, tháng, năm.
  • Biểu đồ báo cáo công việc: thống kê toàn bộ công việc của người dùng theo trạng thái (quá hạn, đang xử lý, chưa xử lý, hoàn thành).
  • Biểu đồ báo cáo Nhu cầu: thống kê toàn bộ số lượng nhu cầu đã được tạo theo tháng và dựa vào phân quyền user. Bao gồm các loại nhu cầu: mua, bán cho thuê, thuê, sang nhượng, mua sang nhượng.
Các loại biểu đồ lần lượt là Quỹ hàng - Nhu cầu - Khách hàng - Công việc

2. Nội dung hiển thị trên màn hình trang chủ của nhóm

👉
Màn hình phía bên ngoài cùng của nhóm (tạm gọi là màn hình trang chủ của nhóm) sẽ hiển thị các nội dung sau:
  • Các loại báo cáo thống kê (phía trên cùng).
  • Các nhắc nhở quan trọng như: "Đầu việc quá hạn/chưa xử lý"; "Lịch hẹn sắp diễn ra". Bạn chỉ có thể xem được các nhắc nhở Đầu việc/lịch hẹn của chính bạn, đối với thông tin của thành viên khác, chỉ xem được khi bạn là trưởng nhóm/người được phân quyền.
  • Các Nhu cầu Hot/Nhu cầu đầu tư được: ......
👉
Để xem nhanh các màn hình báo cáo thống kê, lướt chuột từ phải sang trái.
Màn hình báo cáo thống kê của nhóm