Câu hỏi báo cáo Meey CRM

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

1. Meey CRM có hệ thống tổng hợp báo cáo doanh thu từng tháng?

Tạm thời Meey CRM chưa phát triển tính năng tổng hợp báo cáo doanh thu từng tháng ở phiên bản này.

2. Làm thế nào để tôi xem báo cáo doanh thu trong mỗi tháng ở Meey CRM?

Tạm thời Meey CRM chưa phát triển tính năng xem báo cáo doanh thu mỗi tháng ở phiên bản này.

Last updated