Links

Thêm mới nhu cầu cho BĐS

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

Để thêm mới nhu cầu cho bất động sản, bạn cần làm theo các bước sau đây:

  • Bước 1: Tại màn hình chi tiết của 1 bất động sản trong quỹ hàng của bạn, nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm tại góc trên cùng bên phải màn hình.
Màn hình chi tiết bất động sản
  • Bước 2: Tại pop-up hiện ra sau thao tác ở bước 1, chọn "Nhu cầu".
Pop-up
  • Bước 3: Tại màn hình Nhu cầu, nhấn nút "Thêm" ở góc trên bên phải.
Màn hình thêm mới nhu cầu
  • Bước 4: Điền các thông tin về Mô tả - Chi tiết - Phân quyền và nhấn Hoàn thành để lưu.
  • Lưu ý: Trường thông tin có dấu "* "đỏ là trường bắt buộc cần điền.
Màn hình thông tin thêm mới nhu cầu
  • Bước 5: Màn hình thông báo thêm mới nhu cầu cho quỹ hàng thành công.
Thông báo thêm mới nhu cầu thành công