Thêm mới nhu cầu cho BĐS

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

Để thêm mới nhu cầu cho bất động sản, bạn cần làm theo các bước sau đây:

  • Bước 1: Tại màn hình chi tiết của 1 bất động sản trong quỹ hàng của bạn, nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm tại góc trên cùng bên phải màn hình.

  • Bước 2: Tại pop-up hiện ra sau thao tác ở bước 1, chọn "Nhu cầu".

  • Bước 3: Tại màn hình Nhu cầu, nhấn nút "Thêm" ở góc trên bên phải.

  • Bước 5: Màn hình thông báo thêm mới nhu cầu cho quỹ hàng thành công.

Last updated